Poistuminen | Toimielimet | Peruspalvelulautakunta | Esityslista 30.03.2016

Peruspalvelulautakunta
Esityslista 30.03.2016 / Asia 13


Edellinen asia | Seuraava asia


Peruspalvelulautakunta
 
30.03.2016

13

LÄNSI-JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON SELVITYSPYYNTÖ 15.2.2016, LSSAVI/354/05.06.15/2016 / MÄNTTÄ-VILPPULAN KOTIHOITO

PEPALTK

LIITE 1: Selvityspyyntö 15.2.2016, LSSAVI/354/05.06.15/2016

Länsi-ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston saaman tiedon mukaan Mänttä-Vilppulan kotihoidossa on epäkohtia, joiden vuoksi aluehallintovirasto käsittelee asian sosiaalihuollon valvonta-asiana.

Mänttä-Vilppulan kaupungille osoitetussa selvityspyynnössä AVI on pyytänyt asiassa peruspalvelulautakunnan oman selvityksen sekä lisäksi hankkimaan tarvittavat selvitykset

- Mäntänvuoren Terveys Oy:ltä

- kotihoidon vastuuhenkilöltä

- yksikön toiminnasta vastaavalta lääkäriltä

Lisäksi AVI pyytää toimittamaan seuraavat selvitykset / asiakirjat:

1. Kotipalvelun ohjaus- ja tarkastuskäynnin lomake (Valvira/AVI)

2. Selvitys kotihoidon päätöksentekomenettelystä

3. Kotihoidon saatavuus, kaikki vuorokaudenajat

4. Kotihoidon asiakkaiden ajantasainen hoito-ja palvelusuunnitelma, miten usein tarkistetaan

5. Kotipalvelun tukipalveluiden organisointi

6. Kotihoidon asiakasmäärä: säännöllinen + muu, kehitys 2015

7. Henkilöstön määrä ja rakenne, kehitys 2015

8. Henkilöstöluettelo,erikseen vakituiset , määräaikaiset/sijaiset/muut

9. Toteutuneet työvuorot, kopiot kahdelta viimeiseltä työvuorojaksolta vuonna 2015

10. Työn- ja tehtävänkuvat

11. Johtaminen: vastuuhenkilön nimi,kelpoisuus ja työkokemus; varahenkilön nimi,kelpoisuus ja työkokemus

12. Lääkehoitosuunnitelma ja selvitys, miten on varmistettu henkilökunnan perehdytys

13. Jäljennökset henkilöstön lääkeluvista ja niiden voimassaolosta

14. Jäljennökset lääkepoikkeamailmoituksista 2015 ja selvitys, miten käsitelty ja raportoitu

15. Omavalvontasuunnitelma

16. Selvitys sosiaalihuollon muistutuksista 2015

Selvityspyyntö toimitettiin heti sen saavuttua Mäntänvuoren Terveys Oy:lle asian valmistelua varten.

Selvityksen jättämisen alkuperäinen määräaika oli 15.3.2016, mutta selvityksen antamiselle on sen laajuudesta johtuen saatu jatkoaikaa 15.4.2016 asti. Yhtiön palvelujohtajan arvion mukaan pyydetyt selvitykset saataneen valmiiksi 8.4.2016 mennessä.

Peruspalvelulautakunnalta pyydettyä omaa selvitystä ei pystytä antamaan ennenkuin Mäntänvuoren Terveys Oy:n selvitykset ja muu pyydetty materiaali on toimitettu kaupungille.

Esittelijän (hallintojohtaja Saara Rauhala) päätösesitys:

Peruspalvelulautakunta päättää

Päätös:


Edellinen asia | Seuraava asia©