Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Esityslista 04.04.2016

Kaupunginhallitus
Esityslista 04.04.2016 / Asia 65
YT-ryhmä
§ 8
10.03.2016
Kaupunginhallitus
 
04.04.2016

65

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

YTRYH § 8
LIITE: Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 valmistuu kokoukseen mennessä ja liitetään pöytäkirjaan.

Vakinaisen henkilöstön määrä vuoden 2015 lopussa oli 336 henkilöä, missä lisäystä 5 henkilöä. Määräaikaisen henkilöstön käyttö väheni ja päätoimisen henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 8 pienempi kuin edellisvuonna, päätoimisen henkilöstön määrä väheni -1,9 %.

Vakinaisista kokoaikaisia oli 308 ja osa-aikaisia 28. Osa-aikaisista useimmat työskentelivät koulunkäynnin ohjaajina.

Yleistyöajassa työskenteli 50,2 %, opetustyössä 24,8 % ja toimistotyössä 16,3 % henkilöstöstä.

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli vuoden 2015 lopussa 49,4 vuotta. Yli 50 vuotiaita vakinaisesta henkilöstöstä oli 56,5 % eli 190 henkilöä, alle 30 vuotiaita oli 4,5 % (14 henk).

Naisten osuus päätoimisesta henkilöstöstä oli 75,7 % ja miesten osuus 24,3 %.

Vakinaisesta henkilöstöstä yli 30 vuotta palveluksessa olleita oli 20,8 % (70 henk), yli 20 vuotta 35,1 % 118 ja yli 10 vuotta 56,3 % (189 henk).

Henkilöstön poissaolot vähenivät -5,8 %, lähes -1.900 kalenteripäivää.

Sairauspoissaolot vähenivät -5,3 % (-429 pvää) ja vuosilomat -4,4 %(-592 pvää). Vuorotteluvapaa puolittui 738 päivään. Nousua oli koulutuspäivissä ja työtapaturmapoissaoloissa.

Henkilöstökustannukset vähenivät vuodesta 2014 yhteensä -3,8 %. Jos eliminoidaan vuonna 2014 maksetut korkeammat lomarahat ja sote-palvelut, vähennys oli -2,2 % (-418.000).

Henkilöstöraportti esitellään tarkemmin kokouksessa.

(Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heikki Kivinen puh. 03-488 8700).

Päätös: Merkittiin YT-ryhmän tiedoksi ja käsittelemäksi.

KH

LIITE 2: Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöpäällikkö esittelee raportin kokouksessa. Raportti liitetään vuoden 2015 tilinpäätökseen.

(Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heikki Kivinen puh. 03-488 8700)

 

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

 

Päätös:

©