Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 18.05.2015

Kaupunginhallitus
Kokous 18.05.2015 / Pykälä 140
Kaupunginhallitus
§ 140
18.05.2015

PÄÄTÖS ASIOINTI- JA PALVELULIIKENNERATKAISUSTA TEHDYN HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN JOHDOSTA

KH § 140

LIITE 10:Mäntän Tilausliikenne Oy:n hankintaoikaisuvaatimus 30.4.2015, Jokilaakson Tilausliikenne Ky:n vastine 12.5.2015

Kaupunginhallitus päätti 13.4.2015 § 104 valita asiointi- ja palveluliikennekuljetuksia liikennöitsijänä hoitamaan Jokilaakson Tilausliikenne Ky:n. Päätös on postitettu tarjoajille tiedoksi 22.4.2015, joten määräaika hankintaoikaisuvaatimusten tekemiseen on päättynyt 13.5.2015.

Päätöksen johdosta saapui 30.4.2015 liitteenä 10 oleva hankintaoikaisuvaatimus, jossa kaupunginhallitusta pyydetään virheiden korjaamisen lisäksi muuttamaan päätöstään tai ainakin perustelemaan, miksi halvinta vaihtoehtoa ei valittu.

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta valmistelijat toteavat seuraavaa:

Tarjouspyynnön kohdassa "3. Reitit ja sopimuskausi" todetaan: "Reitit on suunniteltu niin, että yksi liikennöitsijä pystyy ajamaan ne yhtenä kokonaisuutena. Ostajan tavoitteena on hyväksyä yksi liikennöitsijä reiteille 1-5. Osatarjoukset kuitenkin hyväksytään niin, että tarjoajan on tarjottava joko reittejä 1-3 tai 4-5."

Tarjoajista Töysän Linja Oy, Matka-Mäkelä Oy, Mäntän Tilausliikenne Oy ja Jokilaakson Tilausliikenne Ky antoivat tarjouksen reiteille 1-5.

Reiteille 1-3 antoivat tarjouksen Taksi Kimmo Vuokko ja Itämeri Tyres / Taksi Henri Mäkinen.

Reiteille 1-5 antamansa kokonaistarjouksen lisäksi Matka Mäkelä Oy antoi tarjouksen myös reiteille 4-5.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa Mäntän Tilausliikenne Oy vaatii hyväksymään liikennöitsijäksi reiteille 1-3 Jokilaakson Tilausliikenne Ky:n ja reiteille 4-5 Mäntän Tilausliikenne Oy:n.

Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, koska sekä Mäntän Tilausliikenne Oy että Jokilaakson Tilausliikenne Ky olivat antaneet kokonaistarjouksen reiteille 1-5, mutta kumpikaan niistä ei ollut antanut hankintaoikaisuvaatimuksessa tarkoitettua osatarjousta.

Lisäksi on todettava, että mikäli valittaisiin osatarjouksista edullisimmat eli Taksi Kimmo Vuokon tarjous reiteille 1-3 ja Matka Mäkelä Oy:n tarjous reiteille 4-5, palveluhankinta olisi selvästi kalliimpi kuin kaupunginhallituksen valitseman tarjouksen mukainen liikenne.

Joukkoliikennetyöryhmä on kokouksessa selvittämässä asiaa.

(Valmistelijat talousjohtaja Markus Auvinen, Pirkko Papinsaari, Alli Ruuhilehto ja Ilkka Nikmo, 03-488 8241)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:


Kaupunginhallitus päättää


Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

©