Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 18.05.2015

Kaupunginhallitus
Kokous 18.05.2015 / Pykälä 139
Kaupunginhallitus
§ 139
18.05.2015

ASIOINTI- JA PALVELULIIKENTEEN JÄRJESTÄMISEEN AJALLE 2015 - 2019 LIITTYVÄN UUDEN LASKELMAN ESITTÄMINEN

KH § 139

LIITE 9: Korjattu tarjousvertailu 4.5.2015

Saapuneen hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyn yhteydessä valmistelijat kiinnittivät huomiota kaupunginhallituksen päätöksen 13.4.2015 § 106 liitteenä olleeseen tarjousvertailuun ja päättivät selvyyden vuoksi laatia korjatun tarjousvertailun, pvm. 4.5.2015.

Siinä kaikista tarjouksista on laskettu yhden viikon aikana ajettavat kilometrit ja niiden mukaiset tarjoushinnat sekä suoritettu niiden vertailu. Tämä tarjousvertailu on aiempaa laskelmaa oikeampi, sillä kaupunginhallituksen päätöksen 13.4.2015 § 106 liitteenä olleessa tarjousvertailussa oli esitetty kerran viikossa ajettavien reittien 1-3 kilometrit kahteen kertaan. Reitin 4 kilometrit olivat oikein, kun taas reitin 5 kohdalla oli esitetty vain yhden päivän aikana ajettavat kilometrit, kun oikein olisi ollut esittää ne viisinkertaisina, jolloin saadaan kilometrit/viikko.

Liitteenä oleva uusi tarjousvertailu osoittaa edelleen sen, että päätöksessä valittu Jokilaakson Tilausliikenne Ky:n tarjous on ajokilometrihinnaltaan halvin, jota tarjouspyynnössä oli edellytettykin. Toiseksi edullisin on Matka Mäkelä Oy:n tarjous ja kolmanneksi edullisin Mäntän Tilausliikenne Oy:n tarjous. Näin ollen tarjousten järjestys säilyy samana, minkä vuoksi 13.4.2015 § 106 tehdyn hankintapäätöksen tarkistamiseen ei ole aihetta.

Tarjouskilpailun aikana saapuneeseen kysymykseen vastattiin seuraavasti:

"Eri tarjoajien antamat hinnat vertaillaan keskenään kertomalla tarjouksessa annettu hinta (€/km) tarjouspyynnössä esitetyn vaihteluvälin ylärajan mukaisilla kilometreillä. Näin menetellään reiteittäin ja lopuksi lasketaan eri reiteistä koostuva painotettu keskiarvo."

Jokilaakson Tilausliikenne Ky:n tarjouksen painotettu keskiarvo on 1,83, Matka Mäkelä Oy:n 2,04 sekä Mäntän Tilausliikenne Oy:n 2,05.

Tarjousvertailu 4.5.2015 on paikallaan lähettää tiedoksi kaikille tarjouksen tekijöille.

Joukkoliikennetyöryhmä on kokouksessa selvittämässä asiaa.

(Valmistelijat Markus Auvinen, Pirkko Papinsaari, Alli Ruuhilehto ja Ilkka Nikmo, 03-488 8241)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©