Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 18.05.2015

Kaupunginhallitus
Kokous 18.05.2015 / Pykälä 132
YT-ryhmä
§ 11
07.05.2015
Kaupunginhallitus
§ 132
18.05.2015

VARHAINEN TUKI - TOIMINTAMALLI TYÖKYKYONGELMISSA

YTRYH § 11
LIITE X: Varhainen tuki - toimintamalli työkykyongelmissa

Mänttä-Vilppulan kaupungilla on käytössä marraskuussa 2011 hyväksyttya toimintamalli työhyvinvoinnin edistämiseksi ja työkykyongelmien hoitamiseksi aktiivisella aikaisella puuttumisella. Mallia käytettäessä on sekä esimiesten että työterveyshuollon taholtaesitetty, että toimintamalli tulisi uusia.

Toimintamallin uudistamistarvetta käsiteltiin yhdessä kaupungin esimiesten kanssa työterveyspsykologi Susanna Salmisen vetämässä koulutustilaisuudessa 21.4.2015, minkä jälkeen uutta mallia on työstetty ts-valtuutettujen ja henkilöstöpäällikön yhteistyönä.

Ennen YT--ryhmän käsittelyä uuden mallin luonnoksesta pyydetään vielä kommentit Susanna Salmiselta, työterveyshoitajilta ja esimiehiltä.

Uusi toimintamalli jaetaan kokouksessa.

(Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heikki Kivinen puh. 03-488 8700).

Päätös: Todettiin, että saaduissa lausunnoissa uuteen toiminttamalliin ei ole esitetty muutoksia.

Henkilöstöpäällikkö esitteli uutta toimintamallia kokouksessa.

YT-ryhmä hyväksyi mallin omalta osaltaan ja lähettää sen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

 

KH § 132

LIITE 5: Varhainen tuki - toimintamalli työkykyongelmissa

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©