Poistuminen | Toimielimet | Peruspalvelulautakunta | Esityslista 30.03.2016

Peruspalvelulautakunta
Esityslista 30.03.2016 / Asia 14Peruspalvelulautakunta
 
30.03.2016

14

KEHITYSVAMMAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016

PEPALTK

Suomen kuntaliiton ohje, päivitys 1.12.2015:

Kehitysvammaisten erityishuollon palvelut ja kuljetus erityishuollon palveluihin ovat maksuttomia.

Ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista voidaan maksu periä. Avohuollon ohjauksesta ja neuvolatoiminnasta ei peritä asiakkaalta maksuja.

Asumispalvelujen asiakasmaksut

Erityishuollon asumispalveluissa voidaan asukkaalta periä ylläpitomaksu. Ylläpitomaksu määritellään sen mukaan, mitä palveluja asukas on käyttänyt. Asumispalveluissa ylläpitona voidaan pitää asumisesta sekä ravinnosta ja muusta ylläpidosta aiheutuvia kuluja. Näitä kuluja ovat asiakkaan käyttämistä palveluista (mm. siivous, vaatehuolto, sauna) ja tarvikkeista (esim. hygieniatarvikkeet, siivousvälineet ja -tarvikkeet) muodostuneet kustannukset. Kehitysvammaisten erityishuoltona saamasta hoidosta, huolenpidosta ja ohjauksesta ei voida periä maksua. Tästä on kysymys myös silloin, kun hoivahenkilöstö laittaa ruokaa yhdessä kehitysvammaisen henkilön kanssa. Erityishuollollista elementtiä ei kuitenkaan sisälly ruuanvalmistukseen muissa tapauksissa.

Asiakasmaksu voi olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Asiakasmaksun tulee olla kohtuullinen suhteessa asiakkaan tarvitseman avun ja tuen määrään. Ostopalveluista peritään samat maksut kuin kunnan itsensä tuottamista palveluista.

Mänttä-Vilppulassa asumisyksikköjä ovat Kuuselan, Pihlajakodin ja Kaarikadun yksiköt.

Päivä- ja työtoiminnan asiakasmaksut

Kehitysvammaisten erityishuollon päivä- ja työtoiminnassa asiakkailta ei peritä muita maksuja kuin ateriamaksu. Palvelun järjestäjä maksaa myös kuljetuskustannukset.

Mänttä-Vilppulassa päivä-ja työtoiminnan yksikköjä ovat Vipinän päivätoiminta Pihlajakodissa, Satakielen päivä- ja työtoiminta ja Vilpun Pajan työtoiminta.

Vuoden 2015 asiakasmaksut ovat olleet seuraavat:

 

 
2015
-koko ateria asumisyksiköissäkuukausimaksuna,myös yli 5 tuntia kestävästä osavuorokautisesta hoidosta
310 €/kk tai 10,00 €/vrk
-osa-ateria asumisyksiköissä, myös alle 5 tuntia kestävästä osavuorokautisesta hoidosta
5,00 €/vrk
-lyhytaikainen asuminen Pihlajakodissa ja Kaarikadulla
22 €/vrk (alle 16-vuotiaalta 12,50
€/vrk)
-lyhytaikainen asuminen Pihlajakodissa ja Kaarikadulla omaishoitajan lakisääteisten vapaan ajalta
11,30/vrk
-ylläpito Pihlajakodissa ja Kaarikadulla
105 €/kk
-ylläpito Kuuselan ryhmäkodissa
45 €/kk
-päivätoiminnan ja työtoiminnan ateriamaksu
4,50 €/vrk
-virkistys- ja leiripäivän asiakasmaksu sisältäen ruokailun
9,50 €/päivä

(Valmistelija tilaajajohtaja Saara Rauhala, puh. 050 9599)

Esittelijän (hallintojohtaja Saara Rauhala) päätösesitys:

Peruspalvelulautakunta päättää©