Poistuminen | Toimielimet | Peruspalvelulautakunta

Peruspalvelulautakunta
Pöytäkirja 28.01.2016


 Pykälä   Otsikko
  1 TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN
  2 SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016
  3 KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISYKSIKÖIDEN VUOKRAT 1.1.2016 ALKAEN
  4 PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET 2016
  5 VANHUSTEN ASUMISYKSIKÖIDEN VUOKRAT 1.1.2016 ALKAEN
  6 PIRKANMAAN MAAKUNNALLISEN KEHITYSVAMMAISTEN PERHEHOIDON YKSIKÖN (KEPE) TOIMINTAOHJEEN MUUTOKSET 1.12.2015 ALKAEN
  7 SOTAVETERAANIEN AVUSTUKSET JUUPAJOELLA VUONNA 2016
  8 Ei julkinen

 Osallistuja  Tehtävä
  Mäkinen Allipuheenjohtaja
  Pohjonen Osmojäsen
  Saarinen Mirjajäsen
  Siltanen Lassejäsen
  Suntila Mirjajäsen
  Välttilä Eskojäsen
  Koskinen Tarja-Riittavarajäsen
 
  Rauhala Saarahall.joht,esittelijä,pk.pitäjä
  Hämylä HannuKH pj /Juupajoki


©