Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 29.03.2016

Tekninen lautakunta
Kokous 29.03.2016 / Pykälä 34


Edellinen asia | Seuraava asia

Tekninen lautakunta
§ 34
29.03.2016

ILMOITUSASIAT

TEKLTK § 34

OHEISMATERIAALI 1: Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 16.2. - 21.3.2016

OHEISMATERIAALI 2: Luonnonsuojelualueen perustaminen Lietunsaloon ja Käkijärvelle, Pirkanmaan ELY-keskuksen päätökset

OHEISMATERIAALI 3: Keurusselän ympäristölautakunnan pöytäkirja 9.3.2016

OHEISMATERIAALI 4: Liikuntapoliittisen neuvottelukunnan pöytäkirja 25.2.2016

OHEISMATERIAALI 5: Keurusselän ympäristönsuojelujaoston pöytäkirja 16.3.2016

1. Tulosalueiden vastuuhenkilöiden sekä teknisen johtajan päätöspöytäkirjat ajalta 16.2. - 21.3.2016 ovat nähtävillä kokouksessa. Päätösluettelo on oheismateriaalina 1.

2. Pirkanmaan ELY-keskuksen päätökset luonnonsuojelualueen perustamisesta Lietunsaloon ja Käkijärvelle ovat oheismateriaalina 2.

3. Keurusselän ympäristölautakunnan pöytäkirja 9.3.2016 on oheismateriaalina 3.

4. Liikuntapoliittisen neuvottelukunnan pöytäkirja 25.2.2016, oheismateriaali 4.

5. Keurusselän ympäristönsuojelujaoston pöytäkirja 16.3.2016 on oheismateriaalina 5.

(Valmistelija vs. tekninen johtaja Hannu Kemppainen, puh. 03-488 8345)

Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:

Tekninen lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.


Edellinen asia | Seuraava asia©