Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 29.03.2016

Tekninen lautakunta
Kokous 29.03.2016 / Pykälä 30Tekninen lautakunta
§ 30
29.03.2016

PELLONVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN JUKKA MAKKOSELLE, POHJASLAHTI

TEKLTK § 30

LIITE 4: Pellonvuokran sopimusluonnos ja sopimuksen liitekartta

Mänttä-Vilppulan kaupungin omistaman, Pohjaslahdella sijaitsevan Laivalaituri-nimisen kiinteistön (508-416-4-207) peltoaluetta koskeva maanvuokrasopimus on päättynyt 31.12.2015. Sopimus oli laadittu viideksi vuodeksi Jukka Makkoselle, joka myös omistaa kyseisten peltolohkojen tukioikeudet. Peltolohkon pinta-ala on noin 1,27 ha. Vuosivuokra on ollut 152,40 €.

Jukka Makkonen on ilmoittanut olevansa halukas vuokraamaan edellä mainitun peltolohkon päättyneen sopimuksen mukaisin ehdoin: kuitenkin siten, että sopimuksen purkamista koskevaan kohtaan lisätään ehto, jonka mukaan myös vuokralaisella olisi oikeus purkaa sopimus kesken sopimuskauden. Liitteenä olevaan sopimusluonnokseen onkin kirjattu lisäyksenä:

"Vuokralaisella on oikeus irtisanoa sopimus kesken sopimuskauden
viimeistään kalenterivuoden maaliskuun 31. päivään mennessä."

Edellä mainittu lisäys on kohtuullinen. Muutoin sopimus on

yhtenevä päättyneen sopimuksen kanssa. Uusi vuokra-aika on

1.1.2016-31.12.2020 ( 5 vuotta). Peltolohkon vuokraksi on päätetty edellisen sopimuksen laatimisen yhteydessä 120 €/ha.Kaupungin hallintosäännön § 50 kohdan mukaan kiinteän omaisuuden


vuokralle antamisesta ja ottamisesta päättää tekninen lautakunta.


(Valmistelija maankäyttöinsinööri Kirsti Eskelinen, puh. 03-488 8567)

 


Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:


Tekninen lautakunta päättää
Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©