Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 29.03.2016

Tekninen lautakunta
Kokous 29.03.2016 / Pykälä 28Tekninen lautakunta
§ 28
29.03.2016

VILPPULAN MATONPESUPAIKAN (LAMPITIE 1) SIIRTO VILPPULAN SATAMAAN (KIRKKOTIE 5)

TEKLTK § 28

LIITE 2: Kartta matonpesupaikat, Vilppula

LIITE 3: Kartta uudesta matonpesualueesta, tulovesikaivosta ja sähköstä

Matonpesupaikkoja on kunnostettu yksi vuodessa. Valmiina ovat Tammirannan ja Rusinniemen matonpesupaikat. Seuraavana vuorossa on Vilppulan, Lampitie 1, matonpesupaikka.

Tähän paikkaan vesi tulee Vähä Kangasjärvestä. Vesi on huonolaatuista ja aiheuttaa mattoihin ruskeita raitoja. Myöskin huoltotyöt ovat hankalia järven lettoisten rantojen vuoksi. Veneen viennissä järveen on omat ongelmansa. Kuivauspuomit ovat kunnostuksen tarpeessa. Viemäröinti on liian pieni, jotta se veisi veden tarpeeksi nopeasti pois altaista. Pumput nostetaan joka syksy talvisäilöön ja viedään keväällä paikalleen. Kaikki tämä aiheuttaa paljon huoltotyötä, josta osasta päästään eroon uudistamalla paikka.

Matonpesupaikan siirto satama-alueelle keskittäisi kaupungin palveluja samalle alueelle. Satamassa on valmiiksi pysäköintialue ja muita palveluja, mm. wc ja jätehuolto. Paikan hoito tehdään satama-alueen hoidon yhteydessä.

(Valmistelija puistotyönjohtaja Marianne Virkajärvi, puh. 044 728 8425)

Talousarviossa on varattu määräraha "Matonpesupaikkojen saneeraus"
20 000 €.

(Valmistelija vs. tekninen johtaja Hannu Kemppainen, puh. 03-488 8345)

Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:

Tekninen lautakunta päättää

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©