Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 07.03.2016

Kaupunginvaltuusto
Kokous 07.03.2016 / Pykälä 10Kaupunginvaltuusto
§ 10
07.03.2016

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

KV § 10

Esitys:

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Mira Anttila ja Henna Hakala. Pöytäkirja tarkastetaan hallintopalveluiden toimistossa perjantaina 11.3.2016.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©