Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Esityslista 04.04.2016

Kaupunginhallitus
Esityslista 04.04.2016 / Asia 70Kaupunginhallitus
 
04.04.2016

70

VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖS

KH

LIITE 7: Tilinpäätös 2015

Kaupungin alkuperäinen talousarvio vuodelle 2015 oli +50.000 euroa ylijäämäinen. Vuoden aikana tehtiin muutamia määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksia ja siten muutettu vuoden 2015 talousarvio -233.500 euroa alijäämäinen. Mänttä-Vilppulan kaupungin tilikauden 2015 tulos ja toteuma oli lopulta +550.363 euroa ylijäämäinen. Vuoden 2015 lopussa kaupungin kumulatiivinen ylijäämä taseessa on +648.325 euroa.

Käyttötalous

Kaupungin toimintatulot olivat yhteensä 25.638.501 euroa ja toimintamenot 89.919.399 euroa. Nettomenot olivat siten -64.280.898 euroa. Edellisvuonna 2014 nettomenot olivat 63.088.763 euroa, joten nettomenot kasvoivat vuoden aikana 1.192.135 euroa eli n. 1,9 prosenttia.

Verorahoitus

Verotuloja kertyi yhteensä 41.717.870 euroa, mikä on 1.373.339 euroa enemmän kuin edellisvuonna 2014. Kaupungin kunnallisveroprosenttia on pidetty nyt kolme vuotta samalla tasolla eli vuosina 2013 - 2015. Kunnallisveroa kertyi 37.316.465 euroa mikä on 1.188.506 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Kunnallisveron kasvu oli siten 3,3 prosenttia. Kiinteistöveroa kertyi yhteensä 2.887.346 euroa mikä oli 87.345 euroa enemmän kun arvioitu. Yhteisöveroa kertyi 1.514.059. Verotulojen kokonaisarvio ylittyi muutetusta talousarviosta 767.869 euroa.

Valtionosuuksia kertyi yhteensä 25.371.219 euroa. Valtionosuudet kasvoivat edellisvuodesta 353.547 euroa.

Verotulojen ja valtionosuuksien suhde kaupungissamme on seuraava: Verotuloja 61,7 prosenttia ja valtionosuuksia 38,3 prosentti. Suhdeluku pysyi samana edellisvuodesta.

Vuosikate ja tilikauden tulos

Vuoden 2015 vuosikate oli +2.890.773 euroa. Edellisvuonna vuosikate oli +2.152.735,01 euroa. Vuoden 2015 vuosikate kattoi poistot 123 prosenttisesti ja nettoinvestoinnit 33,8 prosenttisesti.

Suunnitelman mukaisten poistojen määrä oli 2.344.560. Edellisvuonna poistotaso oli 2.782.681 euroa. Poistotason pieneneminen johtui vesihuollon eriytymisestä Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy:n alle.

Satunnaisina eriä ei vuonna 2015 ollut, joten poistojen jälkeen kaupungin tilikauden tulos oli +550.363 euroa.

Investoinnit ja lainakanta

Vuoden 2015 bruttoinvestointien määrä oli 9,96 miljoonaa euroa. Rahoitusosuuksia investointeihin oli 1,42 miljoonaa euroa. Nettoinvestointien määrä oli siten 8,54 miljoonaa euroa. Investoinnit jakaantuivat seuraavasti:

- liikenneväylät 0,98 milj €

- talonrakennus 4,2 milj €

- keskustojen kehittäminen 0,2 milj. €

- urheilu- ja retkeilyalueet 0,3 milj. €

- irtain käyttöomaisuus 0,06 milj. €

- muu käyttöomaisuus 0,1 milj. €

- osakkeet ja osuudet 2,5 milj. €

Merkittävimpiä yksittäisä investointeja olivat

Kaupungin lainakanta vuoden lopussa oli 35.857.203 euroa eli 3.388 €/as. Lainakanta kasvoi poikkeuksellisten isojen investointien myötä vuoden aikana n 9,68 miljoonaa euroa.

Talouden rakenteellinen tasapaino ja yhteenveto

Vielä muutama vuosi sitten, eli vuonna 2012, kaupungin talous oli rakenteellisesti merkittävästi alijäämäinen; vuositasolla n. - 4,5 miljoonaa euroa. Rakenteellinen epätasapaino on saatu kurottua umpeen vuosien 2013 - 2015 aikana. Merkittävin syy talouden parantumiseen löytyy menopuolelta, eli SoTe –kustannusten nousu on onnistuttu pysäyttämään. Vuosien 2013 ja 2014 tilinpäätöksiin liittyi kirjanpidollisia eriä jotka paransivat tilikauden tulosta, mutta vuonna 2015 talous oli aidosti rakenteellisesti tasapainossa.

Kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli alun perin +50.000 euroa ylijäämäinen ja muutettu talousarvio -233.500 alijäämäinen. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen +550.362,84 euroa ja vuosikate oli positiivinen +2 890 772,73 euroa. Vuosikate riitti kattamaan poistot 123 prosenttisesti. Talousarvio ja taloussuunnitelma toteutuivat siten hieman talousarviota paremmin.

Kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä on runsaat 0,6 miljoonaa euroa.

(Valmistelija talousjohtaja Markus Auvinen, puh. 03-488 8408)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

©