Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Esityslista 04.04.2016

Kaupunginhallitus
Esityslista 04.04.2016 / Asia 69Kaupunginhallitus
 
04.04.2016

69

HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN VIRKAVAALI

KH

LIITE 6: Henkilöstöpäällikkö / hakijayhteenveto

LIITE: Palkkaliite

Henkilöstöpäällikkö Heikki Kivisen virkasuhde päättyy 30.7.2016 eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Ennen eläkkeelle jäämistään Heikki Kivisen viranhoito keskeytyy vuosiloman ajaksi siten, että viimeinen työssäolopäivä on toukokuussa 2016.

Kaupunginhallitus on myöntänyt täyttöluvan henkilöstöpäällikön viran vakinaiselle täyttämiselle 1.8.2016 lukien (kh 18.1.2016 § 8 ja kh 21.3.2016 § 52) sekä luvan valitun ottamiselle työsopimussuhteeseen aikaisintaan 1.4.2016 lukien sekä sen jälkeen viransijaiseksi henkilöstöpäällikön vuosiloman ajaksi (kh 18.1.2016 § 8).

Samassa yhteydessä kaupunginhallitus päätti julistaa henkilöstöpäällikön viran haettavaksi 12.2.2106 mennessä ja nimesi toimikunnan valmistelemaan rekrytointia. Toimikuntaan nimettiin viranhaltijajäseniksi kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja henkilöstöpäällikkö sekä muiksi jäseniksi Timo Tukia, Mikko Kivilahden ja Marika Ala-Herttualan. Toimikunta oikeutettiin kutsumaan myös muita asiantuntijoita. Toimikunnan tehtäväksi annettiin valita työhaastatteluun kutsuttavat, suorittaa työhaastattelut ja päättää mahdollisten ostopalvelujen käyttämisestä sekä tehdä ehdotus valittavasta.

Toimikunta päätti käyttää työhaastatteluissa Personnel Oy:n konsulttia sekä soveltuvuusarviointeja.

Henkilöstöpäällikön kelpoisuusvaatimuksena on vähintään soveltuva korkeakoulututkinto tai amk-tutkintoa vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto. Viranhakuilmoituksen mukaan valinnassa arvostetaan kunta-alan työkokemusta sekä kunta-alan virka- ja työehtosopimusten ja työlainsäädännön tuntemusta.

Virka julistettiin haettavaksi 12.2.2016 klo 12.00 mennessä. Hakuilmoitus julkaistiin KuntaRekryssä ja 24.1.2016 Helsingin Sanomissa, Aamulehdessä ja Keskisuomalaisessa.

Määräajan päättymiseen mennessä hakemuksia saapui yhteensä 72 kappaletta. Hakijayhteenveto on pöytäkirjan liitteenä. Toimikunta kutsui hakemusten perusteella kelpoisuusehdot täyttävien joukosta haastateltaviksi HM Eila Hulkkosen, HM Emilia Jalomäen, KTM Suvi Mandelinin, HM Juha-Pekka Mannilan, KTM Minna Naapilan, opistoupseeri Heikki Paaviston, PsT Pia Pihlajasaaren, tradenomi ylempi AMK Sisko Piispasen, HM Minna Rimpiojan, HM Pipsa Salkosalon, HM Kristiina Santoksen ja tradenomi Anssi Tarkan.

Haastattelutilaisuudet järjestettiin Mänttä-Vilppulassa 15.3.2016 ja 21.3.2016. Haastatteluissa olivat mukana kaikki toimikunnan jäsenet lukuunottamatta Timo Tukiaa, joka oli poissa 15.3. tilaisuudesta ja henkilöhakukonsultti Johanna Ahola.

Haastattelujen jälkeen toimikunta päätti lähettää Personnel Groupin soveltuvuusarviointiin Emilia Jalomäen, Juha-Pekka Mannilan, Sisko Piispasen ja Pipsa Salkosalon.

Soveltuvuusarviointien palautetilaisuus rekrytointitoimikunnalle järjestettiin 31.3.2016. Soveltuvuusarvioinnin tulokset ovat JulkL 24.1 §:n 29. kohdan mukaisesti salassa pidettävää tietoa. Kaupunginhallituksen jäsenet voivat perehtyä arvioinnin tuloksiin kaupungintalolla 01.04.2016 lähtien.

Palautetilaisuuden jälkeen toimikunta päätti yksimielisesti esittää, että henkilöstöpäällikön virkaan valitaan HM Emilia Jalomäki. Jalomäellä on vaadittu kelpoisuus. Koulutuksen ja haastattelussa esiin tulleiden henkilökohtaisten ominaisuuksien ja soveltuvuustestin tulosten perusteella toimikunta pitää häntä ansioituneimpana hakijana.

Varasijalle toimikunta ei esitä ketään.

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosäännön 29 § 3 mom:n mukaan kaupunginhallitus ottaa henkilöstöpäällikön.

Hallintosäännön 29 § 8 mom:n mukaan koeajan määräämisestä ja sen pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen.

Kaupunginhallituksen hyväksymän henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelman mukaan koeaikaa käytetään uusrekrytoinneissa aina lain sallimissa rajoissa.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (L 304/2003).

Kaupunginhallituksen päätöksien 18.1.2016 § 9 ja 21.3.2016 § 42 mukaan tarkoitus on, että viran vakinainen täyttäminen tapahtuu 1.8.2016 lukien, mutta virkaan valittu voidaan ottaa tehtävään perehtymistä varten työsopimussuhteeseen aikaisintaan 1.4.2016 lukien ja sen jälkeen viransijaiseksi henkilöstöpäällikön vuosiloman ajaksi.

(Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heikki Kivinen puh. 03-488 8700).

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

 

 

Päätös:

©