Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Esityslista 04.04.2016

Kaupunginhallitus
Esityslista 04.04.2016 / Asia 68Kaupunginhallitus
 
04.04.2016

68

KULTTUURIJOHTAJAN VIRKAVAALI

KH

LIITE 5: Kulttuurijohtaja / hakijayhteenveto

Kulttuurijohtaja Pekka Sairasen virkasuhde päättyy 31.8.2016 eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Ennen eläkkeelle jäämistään Pekka Sairasen viranhoito keskeytyy vuosiloman ajaksi siten, että viimeinen työssäolopäivä on 25.5.2016.

Kaupunginhallitus myönsi 18.1.2016 § 9 täyttöluvan kulttuurijohtajan viran vakinaiselle täyttämiselle 1.9.2016 lukien sekä luvan valitun ottamiselle työsopimussuhteeseen aikaisintaan 1.5.2016 lukien sekä sen jälkeen viransijaiseksi kulttuurijohtajan vuosiloman ajaksi.

Samassa yhteydessä kaupunginhallitus päätti julistaa kulttuurijohtajan viran haettavaksi 12.2.2106 mennessä ja nimesi toimikunnan valmistelemaan rekrytointia. Toimikuntaan nimettiin viranhaltijajäseniksi kaupunginjohtaja, sivistysjohtaja ja henkilöstöpäällikkö sekä muiksi jäseniksi Timo Tukia, Mira Anttila ja Anneli Helander. Toimikunta oikeutettiin kutsumaan myös muita asiantuntijoita. Toimikunnan tehtäväksi annettiin valita työhaastatteluun kutsuttavat, suorittaa työhaastattelut ja päättää mahdollisten ostopalvelujen käyttämisestä sekä tehdä ehdotus valittavasta. Toimikunta kuuli asiantuntijana Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivosta.

Toimikunta päätti käyttää työhaastatteluissa Personnel Oy:n konsulttia sekä soveltuvuusarviointeja.

Kulttuurijohtajan tehtäviin kuuluu toimia Autere-opiston (kansalaisopisto) rehtorina ja kelpoisuusvaatimukset on määrätty asetuksella (Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista, 986/1998).

Virka julistettiin haettavaksi 12.2.2016 klo 12.00 mennessä. Hakuilmoitus julkaistiin KuntaRekryssä ja 24.1.2016 Helsingin Sanomissa, Aamulehdessä ja Keskisuomalaisessa.

Määräajan päättymiseen mennessä hakemuksia saapui yhteensä 35 kappaletta. Hakijayhteenveto on pöytäkirjan liitteenä. Toimikunta valitsi hakemusten perusteella kelpoisuusehdot täyttävien joukosta haastateltaviksi VM Markus Hyytisen, FM Arto Juurakon, MuM Jussi Kaurasen, TaM Teija Leppäsen, FM Pertti Terhon, TaM Tarja Törtön ja TaM Minna Vileniuksen.

Haastattelutilaisuudet järjestettiin Mänttä-Vilppulassa 23.3.2016. Haastatteluissa olivat mukana kaikki toimikunnan jäsenet ja henkilöhakukonsultti Johanna Ahola.

Haastattelujen jälkeen toimikunta päätti lähettää Personnel Groupin soveltuvuusarviointiin Arto Juurakon, Tarja Törtön ja Minna Vileniuksen. Minna Vilenius perui 29.3.16 osallistumisensa soveltuvuusarviointiin ja ilmoitti samalla vetäytyvänsä pois hakuprosessista.

Soveltuvuusarviointien palautetilaisuus rekrytointitoimikunnalle järjestettiin 31.3.2016. Soveltuvuusarvioinnin tulokset ovat JulkL 24.1 §:n 29. kohdan mukaisesti salassa pidettävää tietoa. Kaupunginhallituksen jäsenet voivat perehtyä arvioinnin tuloksiin kaupungintalolla 01.04.2016 lähtien.

Palautetilaisuuden jälkeen toimikunta päätti yksimielisesti esittää, että kulttuurijohtajan virkaan valitaan FM Arto Juurakko. Juurakolla on asetuksen(986/1998) mukainen rehtorin kelpoisuus. Haastattelussa esiin tulleiden henkilökohtaisten ominaisuuksien ja soveltuvuustestin tulosten sekä monipuolisen työkokemuksensa perusteella toimikunta pitää häntä ansioituneimpana hakijana.

Varasijalle toimikunta ei esitä ketään.

Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosäännön 29 § 3 mom:n mukaan kaupunginhallitus ottaa kulttuurijohtajan.

Hallintosäännön 29 § 8 mom:n mukaan koeajan määräämisestä ja sen pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen.

Kaupunginhallituksen hyväksymän henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelman mukaan koeaikaa käytetään uusrekrytoinneissa aina lain sallimissa rajoissa.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan (L 304/2003).

Kaupunginhallituksen päätöksen 18.1.2016 § 9 mukaan tarkoitus on, että viran vakinainen täyttäminen tapahtuu 1.9.2016 lukien, mutta virkaan valittu voidaan ottaa tehtävään perehtymistä varten työsopimussuhteeseen aikaisintaan 1.5.2016 lukien ja sen jälkeen viransijaiseksi kulttuurijohtajan vuosiloman ajaksi.

(Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heikki Kivinen puh. 03-488 8700).

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

 

 

 

 

 

Päätös:

©