Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Esityslista 04.04.2016

Kaupunginhallitus
Esityslista 04.04.2016 / Asia 67
Kaupunginhallitus
 
04.04.2016

67

ENSIHUOLTOSOPIMUS KAUPUNGIN JA SPR:N VÄLILLÄ

692//2011

KH

LIITE 4: Ensihuoltosopimus

Mänttä-Vilppulan kaupunki neuvotteli kevättalvella 2009 ensimmäisen kerran sopimuksen Suomen Punaisen Ristin Hämeen piirin sekä Mäntän ja Vilppulan osastojen kanssa yhteistyöstä ja työnjaosta erilaisissa onnettomuustilanteissa. Tämän sopimuksen mukaiset tarkistusneuvottelut on sen jälkeen käyty lähes vuosittain. Uusin tarkistusneuvottelu pidettiin 14.3.2016.

Suomen Punaisen Ristin kautta koordinoidaan Vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminta, joka on kaupungin tukena onnettomuustilanteissa. Suomen Punainen Risti varautuu toimimaan normaaliaikaisissa hätä- ja häiriötilanteissa. Järjestön toiminnasta poikkeusoloissa on sovittava erikseen.

Sopimuksessa todetaan, missä tehtävissä vapaaehtoiset voivat toimia ja

millä vasteajalla ja mitkä resurssit vapaaehtoisilta saadaan käyttöön. Samoin sovitaan korvauksista.

Joka tapauksessa viranomaisella on aina (myös virka-ajan ulkopuolella) lakisääteisesti johtovastuu ja kokonaisvastuu ensihuollon tehtävistä niissä tilanteissa, joita sopimus koskee. Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat apuna ja tukena, aivan kuten sopimuksessa on todettu. Tämän korostamiseksi sopimuksen kohdassa '4. Vastuut, velvollisuudet ja oikeudet' mainitaan: "...kaikkina vuorokauden aikoina...".

(Valmistelija kaupunginlakimies Ilkka Nikmo, 03-488 8241)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

©