Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Esityslista 04.04.2016

Kaupunginhallitus
Esityslista 04.04.2016 / Asia 66Tekninen lautakunta
§ 21
23.02.2016
Tekninen lautakunta
§ 27
29.03.2016
Kaupunginhallitus
 
04.04.2016

66

TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

TEKLTK § 21

Kaupunginhallitus 22.06.2015 § 164

Viranhaltijapäätös, tekninen johtaja 26.06.2015 § 14

Tekninen lautakunta on 17.11.2015 § 117 käsitellyt liikuntapaikkojen ja puisto-osaston henkilöstösuunnitelmaa ja päättänyt "palauttaa henkilöstösuunnitelman selvitystyöryhmälle tarkennettavaksi. Henkilöstösuunnitelma esitetään kaupunginhallitukselle 28.2.2016 mennessä."

Selvitystyöryhmä ja vs. tekninen johtaja ovat jatkaneet henkilöstösuunnitelman valmistelua. Vs. tekninen johtaja on teettänyt mm. kaksi laajempaa selvitystä lähtötietojen saamiseksi: työpäiväkirjan teknisen palvelukeskuksen henkilöstölle ja www-kyselyn yhdistyksille yhteistyömahdollisuuksista. Nämä selvitykset ovat koskeneet koko teknistä palvelukeskusta. Valmistelu on viivästynyt suunnitelman laajuuden muutoksesta aiheutuneen lisääntyneen työmäärän vuoksi. Henkilöstösuunnitelmaluonnoksesta pyydetään kommentit luottamusmiehiltä.

Valmistelun keskeneräisyyden vuoksi henkilöstösuunnitelman esittämistä kaupunginhallitukselle on syytä siirtää kuukaudella eteenpäin. Lisäaika mahdollistaa luottamusmiesten kommenttien ja teknisen lautakunnan käsittelyssä mahdollisesti ilmenevien tarkennusten huomioimisen suunnitelman laadinnassa ennen kaupunginhallitukselle esittämistä.

(Valmistelija vs. tekninen johtaja Hannu Kemppainen, puh. 03-488 8345)

Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:

Tekninen lautakunta päättää esittää teknisen palvelukeskuksen henkilöstösuunnitelman kaupunginhallitukselle 31.3.2016 mennessä.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

TEKLTK § 27

LIITE 1: Teknisen palvelukeskuksen henkilöstösuunnitelma (luonnos)

Vs. tekninen johtaja on jatkanut henkilöstösuunnitelman valmistelua. Hän on pitänyt teknisen palvelukeskuksen henkilöstön pääluottamusmiesten kanssa palaverin 2.3.2016 suunnitelman etenemisen vaiheista. Palaverissa todettiin, että suunnitelma on syytä käsitellä kaupungin YT-ryhmässä ja että määräaika suunnitelman valmistumiselle maaliskuun loppuun mennessä on liian tiukka, jotta henkilöstöjärjestöt ehtivät antaa kommenttinsa suunnitelmasta. Todettiin, että prosessin aikataulun on syytä olla seuraavanlainen:

Selvitystyöryhmä antaa kommenttinsa ja ne esitetään kokouksessa.

(Valmistelija vs. tekninen johtaja Hannu Kemppainen, puh. 03-488 8345)

Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:

Tekninen lautakunta päättää

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KH

LIITE 3: Teknisen palvelukeskuksen henkilöstösuunnitelma

Tekninen johtaja esittelee henkilöstösuunnitelmaluonnoksen kokouksessa. Teknisen johtajan kanssa on sovittu, että kaupunginhallitus voi antaa lausuntonsa vasta 18.4.2016 kokouksessaan.

(Valmistelija vs. tekninen johtaja Hannu Kemppainen, puh. 03-488 8345)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

©