Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.03.2016


 Pykälä   Otsikko
  51 TÄYTTÖLUPA VARHAISKASVATUKSEEN
  52 ERON MYÖNTÄMINEN HEIKKI KIVISELLE HENKILÖSTÖPÄÄLLIKÖN VIRASTA
  53 KAUPUNGINJOHTAJAN KEHITYSKESKUSTELU
  54 KAUPUNGINJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
  55 KAUPUNGINJOHTAJAN VUOSILOMA 2015
  56 VANHUSNEUVOSTON VARAJÄSENEN VALINTA
  57 VALTUUSTOALOITE KOSKIEN KEHYSBUDJETOINTIA
  58 ATTENDO-RYHMITTYMÄN HANKINTAOIKAISUVAATIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ULKOISTAMISTA KOSKEVASTA HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ 9.2.2016 § 29
  59 VASTINEEN ANTAMINEN MARKKINAOIKEUDELLE KOSKIEN ATTENDO-RYHMITTYMÄN VALITUSTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ULKOISTAMISTA KOSKEVASTA HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ 9.2.2016 § 29
  60 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
  61 KUNTAYHTYMIEN JA MUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN PÖYTÄKIRJAT
  62 KONSERNIHALLINNON TIEDOKSIANTOJA
  63 ILMOITUSASIAT

 Osallistuja  Tehtävä
  Tukia Timophj.
  Anttila MiraI vpj.
  Mäkinen AlliII. vpj.
  Ala-Herttuala Marikajäsen
  Haapoja Janijäsen
  Lindroos Kaijäsen
  Lahtinen Jyrkivarajäsen
  Lauronen Erkkivarajäsen
  Vuohelainen Laurivarajäsen
 
  Pirttilahti Artovaltuuston pj.
  Jatkola Ilkkavaltuuston I vpj.
  Paananen Penttivaltuuston II vpj.
  Sirviö Esakj, esittelijä
  Rauhala Saarahallintojohtaja,pöytäk.pitäjä
  Auvinen Markustalousjohtaja,toimitusjohtaja
  Korhonen Ismotoimitusjohtaja
  Kallio Eijatoimitusjohtaja
  Karstinen Timotoimitusjohtaja


©