Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.02.2016


 Pykälä   Otsikko
  38 PAIKALLISEN PALKANKOROTUSERÄN KÄYTTÄMINEN
  39 TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA
  40 MÄÄRÄAIKAINEN TÄYTTÖLUPA VARHAISKASVATUKSEEN
  41 LAUSUNTO / POLIISIN PALVELU- JA TOIMIPISTEVERKOSTON KEHITTÄMINEN
  42 AVUSTUKSET YHDISTYKSILLE VUONNA 2016
  43 KUNTALAIS- JA VALTUUSTOALOITTEET 2015
  44 TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN
  45 SAATAVIEN POISTAMINEN KIRJANPIDOSTA VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEEN
  46 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
  47 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2 / 15.2.2016
  48 KUNTAYHTYMIEN JA YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN PÖYTÄKIRJAT
  49 ILMOITUSASIAT
  50 KAUPUNGINJOHTAJAN VUOSILOMA 2015

 Osallistuja  Tehtävä
  Tukia Timophj.
  Anttila MiraI vpj.
  Mäkinen AlliII. vpj.
  Ala-Herttuala Marikajäsen
  Helander Annelijäsen
  Kivilahti Mikkojäsen
  Siltanen Lassejäsen
  Anttila Marttivarajäsen
  Hakala Hennavarajäsen
 
  Pirttilahti Artovaltuuston pj.
  Jatkola Ilkkavaltuuston I vpj.
  Paananen Penttivaltuuston II vpj.
  Sirviö Esakj, esittelijä
  Rauhala Saarahallintojohtaja,pöytäk.pitäjä
  Auvinen Markustalousjohtaja
  Kivinen Heikkihenkilöstöpäällikkö


©