Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 29.02.2016

Kaupunginhallitus
Kokous 29.02.2016 / Pykälä 45Kaupunginhallitus
§ 45
29.02.2016

SAATAVIEN POISTAMINEN KIRJANPIDOSTA VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEEN

KH § 45
LIITE 2: Poistettavat saatavat vuoden 2015 kirjanpitoon (ei julkinen)

Kirjanpitolain mukaan kirjanpidosta on poistettava sellaiset saatavat, mitkä ovat epävarmoja tai joista ei todennäköisesti kerry enää suorituksia. Poistettavat saatavat kirjataan kuluksi. Saatavien perintää voidaan kuitenkin edelleen jatkaa.

Hallintosäännön § 62 mukaan talousjohtaja päättää saamisen poistamisesta sen jälkeen, kun saamista on yritetty periä ja sen poistaminen on kirjanpitolain mukaan tehtävä, siltä osin kuin saatavan määrä ei ylitä 5.000 euroa. Yli viiden tuhannen euron saatavien poistosta päättää kaupunginhallitus.

Liitteessä on vuoden 2015 kirjanpitoon poistettavaksi esitetyt yli 5.000 euron saatavat. Niitä on vuodelle 2015 yksi saatava, summa 5.538,58 euroa.

(Valmistelija talousjohtaja Markus Auvinen, puh. 03-488 8408)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©