Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 29.02.2016

Kaupunginhallitus
Kokous 29.02.2016 / Pykälä 43Kaupunginhallitus
§ 43
29.02.2016

KUNTALAIS- JA VALTUUSTOALOITTEET 2015

KH § 43

Valtuuston työjärjestyksen § 15 mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekmistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisvuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. valtuusto voi todeta mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Kaupungin asukkaiden aloitteista on samansisältöinen määräys hallintosäännön §:ssä 53.

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitukselle ei jätetty v. 2015 kuntalaisaloitteita.

Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuustolle jätetyt valtuustoaloitteet:

1.

Valtuutettu Seppo Tamminen jätti kaupunginvaltuustolle 13.10.2014 aloitteen koskien aloitelaatikoiden lisäämistä ja sijoittamista (Dnro 380/2015)

Kaupunginhallitus on käsitellyt aloitetta 9.3.2015 § 64 ja se esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunki ei ryhdy sijoittamaan aloitelaatikoita valtuustoaloitteessa esitetyllä tavalla.

2.

Valtuutettu Pertti Timonen ja viiden muun kokoomusryhmän valtuutettua jätti kaupunginvaltuustolle 20.4.2015 aloitteen musiikkisalin toteuttamisesta (Dnro 402/2015)

Kaupunginhallitus on käsitellyt aloitetta 9.11.2015 ja se päätti valtuuttaa henkilöstöpäällikkö Heikki Kivisen kokoamaan toimikunnan selvittämään Mänttä-Vilppulaan sijoitettavan musiikkisalin toteuttamisvaihtoehtoja ja totesi, että selvitys eri vaihtoehdoista tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn viimeistään maaliskuussa 2016. Henkilöstöpäällikkö on päätöksellään 31.12.2015 § 3 nimennyt musiikkitilatoimikunnan.

3.

Valtuutettu Timo Tukia jätti kaupunginvaltuustolle 21.9.2015 aloitteen senioripuistojen rakentamisesta (dnro 445/2015)

Kaupunginhallitus on käsitellyt aloitetta 12.10.2015 § 258 ja se päätti ohjata aloitteen valmistelun ja valmisteluun liittyvän koordinoimisen tekniselle palvelualueelle.

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©