Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 29.02.2016

Kaupunginhallitus
Kokous 29.02.2016 / Pykälä 42Kaupunginhallitus
§ 42
29.02.2016

AVUSTUKSET YHDISTYKSILLE VUONNA 2016

503//2016

KH § 42

Vuoden 2016 talousarviossa on toiminta- ja kohdeavustusten myöntämistä varten määrärahoja sivistyslautakunnalla (kulttuuritoiminnan ja nuorisotoiminnan avustukset), teknisellä lautakunnalla (liikuntatoiminnan avustukset) ja kaupunginhallituksella (muu yleishyödyllinen toiminta ja mm. toimitila-avustukset, myös kiinteistöveroavustus).

Hallintosäännön 19 §:n 2.5. kohdan mukaan toimielimen ratkaisuvallassa on "yleisavustusten myöntäminen käyttösuunnitelmassa varattujen määrärahojen puitteissa sekä tarvittaessa määrärahan jakaminen yleisavustuksiin ja kohdeavustuksiin." Näin ollen sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta päättävät avustuksien jakamisesta omalta osaltaan.

Tänä vuonna avustuksien hakuajaksi on suunniteltu ajalle 3.3.-31.3.2016 siten, että kuulutus julkaistaan kaupungin kotisivuilla ja KMV-lehdessä. Liikuntatoimen avustusten hakuaika päättyy 15.4.2016.

(Valmistelija hallintojohtaja Saara Rauhala, 050 3009 599)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Yleisperiaatteet:

Myöntämiskriteerit:

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©