Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 29.02.2016

Kaupunginhallitus
Kokous 29.02.2016 / Pykälä 40Kaupunginhallitus
§ 40
29.02.2016

MÄÄRÄAIKAINEN TÄYTTÖLUPA VARHAISKASVATUKSEEN

KH § 40

Varhaiskasvatuksen johtaja on jättänyt määräaikaisen täyttölupapyynnön vuorohoitoon. Maaliskuun uusien hoitopaikkahakemusten myötä sekä yö- ja viikonloppuhoidon lisääntyneestä tarpeesta johtuen Pyryharakan vuorohoidossa on henkilövajausta 1.3. - 30.6.2016

Varhaiskasvatuksen johtajan mukaan varhaiskasvatuksessa on kokonaispaikkatarjonnassa vajetta pitkien sairauslomien vuoksi. Täyttölupin on pyydetty vain tarpeen mukaan eikä sairauslomien pitkäaikaisia täyttöjä ole tehty heti sairauslomien alkaessa.

Varhaiskasvatukseen tulisi antaa lupa ottaa määräaikaiseen työsuhteeseen ryhmäperhepäivähoitaja1.3. - 30.6.2016 väliseksi ajaksi.

(Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heikki Kivinen puh. 03-488 8700).

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©