Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 29.02.2016

Kaupunginhallitus
Kokous 29.02.2016 / Pykälä 39Tekninen lautakunta
§ 21
23.02.2016
Kaupunginhallitus
§ 39
29.02.2016

TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

TEKLTK § 21

Kaupunginhallitus 22.06.2015 § 164

Viranhaltijapäätös, tekninen johtaja 26.06.2015 § 14

Tekninen lautakunta on 17.11.2015 § 117 käsitellyt liikuntapaikkojen ja puisto-osaston henkilöstösuunnitelmaa ja päättänyt "palauttaa henkilöstösuunnitelman selvitystyöryhmälle tarkennettavaksi. Henkilöstösuunnitelma esitetään kaupunginhallitukselle 28.2.2016 mennessä."

Selvitystyöryhmä ja vs. tekninen johtaja ovat jatkaneet henkilöstösuunnitelman valmistelua. Vs. tekninen johtaja on teettänyt mm. kaksi laajempaa selvitystä lähtötietojen saamiseksi: työpäiväkirjan teknisen palvelukeskuksen henkilöstölle ja www-kyselyn yhdistyksille yhteistyömahdollisuuksista. Nämä selvitykset ovat koskeneet koko teknistä palvelukeskusta. Valmistelu on viivästynyt suunnitelman laajuuden muutoksesta aiheutuneen lisääntyneen työmäärän vuoksi. Henkilöstösuunnitelmaluonnoksesta pyydetään kommentit luottamusmiehiltä.

Valmistelun keskeneräisyyden vuoksi henkilöstösuunnitelman esittämistä kaupunginhallitukselle on syytä siirtää kuukaudella eteenpäin. Lisäaika mahdollistaa luottamusmiesten kommenttien ja teknisen lautakunnan käsittelyssä mahdollisesti ilmenevien tarkennusten huomioimisen suunnitelman laadinnassa ennen kaupunginhallitukselle esittämistä.

(Valmistelija vs. tekninen johtaja Hannu Kemppainen, puh. 03-488 8345)

Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:

Tekninen lautakunta päättää esittää teknisen palvelukeskuksen henkilöstösuunnitelman kaupunginhallitukselle 31.3.2016 mennessä.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

KH § 39

Teknisen palvelukeskuksen henkilöstösuunnitelma määrittelee omalta osaltaan myös palvelukeskuksen tulevaa organisaatiota, joten lisäajan myöntäminen on perusteltua. Lisäajalla mahdollistetaan samalla henkilöstön ja luottamusmiesten kuuleminen sekä osallistuminen ennen päätöksentekoa yt-menettelyn hengessä.

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©