Poistuminen | Toimielimet | Sivistyslautakunta | Esityslista 05.04.2016

Sivistyslautakunta
Esityslista 05.04.2016 / Asia 18Sivistyslautakunta
 
05.04.2016

18

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 ALKAEN

SIVLTK

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on edistää lapsen hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta. Aamu- ja iltapäivätoiminta tukee varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen jatkumoa, edistää perusopetuksen tavoitteiden toteutumista ja tasoittaa sosiaalisia eroja.

Valtioneuvosto muutti 19.2.2016 perusopetuslain 48 f §:ää. Laki tulee voimaan 1.8.2016. Aamu- ja iltapäivätoiminnan kuukausimaksu voi vastaisuudessa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa kuukaudessa. Mikäli lapsi olisi aamu- ja iltapäivätoiminnassa enemmän kuin 760 tuntia, voidaan yli menevältä ajalta periä kunnan määräämä maksu. Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.

 

Tällä hetkellä iltapäivätoiminnan maksu meillä on 60 €/kk, jos osallistumisaika on maksimissaan 15 tuntia viikossa ja 80 €/kk, kun osallistumisaika on yli 15 tuntia viikossa. Lisäksi on 30 €:n varausmaksu, jos on varattu paikka toimintaan, mutta siihen ei ole osallistuttu lainkaan. Kesäkuun toimintamaksuna on 20 € ja ns. varausmaksu 10 €. Mikäli perhe on pienituloinen ja asiakasmaksu on heille kohtuuton, ei maksua ole peritty. Koulujen rehtorit päättävät maksuista.

1.8.2016 alkaen lapsella tulee olla mahdollisuus maksuttomaan iltapäivätoimintaan tai huojennettuun toimintamaksuun tuloperusteisesti. Tällöin tulorajoiksi on ajateltu käytettävän päivähoidon tulorajoja. Maksuluokkia muodostuisi kolme: 1. täysi maksu, 2. huojennettu maksu, joka on 70 % täydestä asiakasmaksusta sekä 3. maksua ei peritä. Täysi maksu olisi yli 15 tuntia vko käyttävältä 110 €/kk ja maksimissaan 15 h vko palvelua käyttävältä 80 €/kk. Lisäksi varausmaksu ja kesäkuun maksut säilyisivät ennallaan.Maksu määräytyisi seuraavan tulorajataulukon mukaisesti:

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tulorajat 1.8.2016 alkaen

 

perheen koko, henkilömäärä
tuloraja,
maksuton toiminta
tuloraja,
huojennettu maksu
tuloraja,
täysi maksu
2
1638
2781
3925
3
2017
3416
4816
4
2395
4059
5724
5
2533
4197
5863
6
2670
4334
5999

                                          

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Esittelijän (sivistysjohtaja Peltonen) päätösesitys:

Sivistyslautakunta päättää, että koululaisten apip-toiminnassa perittävä täysi asiakasmaksu on 1.8.2016 alkaen:

                 

Päätös:

©