Poistuminen | Toimielimet | Sivistyslautakunta | Esityslista 05.04.2016

Sivistyslautakunta
Esityslista 05.04.2016 / Asia 16Sivistyslautakunta
 
05.04.2016

16

KOSKELAN KOULUKESKUSTA KOSKEVA REHTORISELVITYS

SIVLTK
LIITE 2: Selvitys Koskelan koulukeskuksen rehtorimäärästä - Koskelan yläkoulu ja Mäntän lukio, Taina Peltonen, tammi-maaliskuu 2016

LIITE 3: Koontiraportti rehtorikyselystä Koskelan koulukeskuksen henkilöstölle (2.3.2016)

Kaupungissa on aiemmin keskusteltu rehtorin virkojen määrästä. Tällöin on korostunut, että joka yksiköllä, joka rakennuksessa, tulee olla oma rehtori. Koska tiedettiin, että Koskelan koulukeskuksesta tulee lähiaikoina rehtori jäämään eläkkeelle, valtuustoseminaarissa elokuussa 2015 tuli esiin ajatus, että pitää selvittää, tarvitaanko Mäntän lukiossa ja Koskelan yläkoulussa kaksi rehtoria, jotka toimivat samassa rakennuksessa työhuoneet vierekkäin. Tosiasiahan on, että oppilasmäärä on laskenut ja ennusteen mukaan on yhä aleneva.

Selvityksen laatiminen annettiin sivistysjohtajalle tehtäväksi ja aikatauluksi sovittiin kevätpuoli 2016.

Aloitin selvityksen laatimisen tammikuussa. Selvitys on tehty kaiken muun työn ohella ja usein sitä tehdessä on työ keskeytynyt ja selvityksen tekemistä on täytynyt siirtää. Siten työ on ollut pirstaleista ja vienyt paljon virka-ajan ulkopuolista aikaa. Selvityksessä alussa tuon esiin historiaa koulun hallinnosta ja taustaa rehtorin viran muuttumisesta ajan saatossa. Koskelan yläkoulusta ja Mäntän lukiosta on annettu faktatiedot henkilöstön ja oppilaiden määrästä sekä kustannuksista. On arvioitu mahdollista kustannussäästöä rehtorien viran yhdistämisessä sekä mahdollisia muita vaikutuksia. Liitteenä on koontiraportti Koskelan yläkoulun ja Mäntän lukion henkilöstön mielipiteistä.

Selvityksessä käy esiin rehtorin rooli ja sen merkitys koulussa. Pedagogisen johtajuuden korostuminen puoltaa kahta rehtoria eri yksiköissä. Toisaalta jatkuva oppilasmäärän alentuminen kummassakin kouluyksikössä ja osittain yhteinen henkilökunta puoltaa yhden rehtorin ratkaisua. Yhden rehtorin ratkaisut suunnilleen samankokoisista kunnista kertovat omalta osaltaan mahdollisuudesta käyttää mallia koulujen yhteisestä rehtorista.

Kaupunginhallituksen 3.6.2013, § 199 mukaan viran vakinaista täyttämistä varten on saatava kaupunginhallituksen lupa. Niinpä sivistyslautakunta esittää päätöksen edelleen kaupunginhallitukselle.

(Valmistelija sivistysjohtaja Taina Peltonen puh. 03 488 8209)

Esittelijän (sivistysjohtaja Peltonen) päätösesitys:

Tarkistan ja täydennän vielä selvityksen tietoja. Näin ollen annan esityksen kokouksessa.

Päätös:

©