Poistuminen | Toimielimet | Sivistyslautakunta | Esityslista 05.04.2016

Sivistyslautakunta
Esityslista 05.04.2016 / Asia 15


Edellinen asia | Seuraava asia

Sivistyslautakunta
 
05.04.2016

15

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN INDEKSITARKISTUS JA ASIAKASMAKSUJEN MUUTOKSET 1.8.2016

SIVLTK

LIITE 1: Varhaiskasvatuksen indeksitarkistus ja asiakasmaksujen muutokset 1.8.2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja asetuksessa (912/92) säädetään näistä palveluista perittävien maksujen periaatteet ja perittävien maksujen ylärajat. Päivähoidosta perittävävien asiakasmaksujen euromäärät tarkistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon hintaindeksillä ja päivähoitomaksun määräytymisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotaksaindeksillä joka toinen vuosi. Edellisen kerran indeksitarkistukset päivähoitomaksuihin tehtiin 1.8.2014.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetut tulorajat 1.8.2016 alkaen ovat seuraavat:

 

Perheen koko, henkilöä
Tuloraja euroa / kuukausi
Korkein maksu%
2
1403
11,5
3
1730
9,4
4
2053
7,9
5
2191
7,9
6
2328
7,9

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 a §:n 4 momentissa tarkoitettu yli kuusi henkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2016 lähtien 138 euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 a §:n 9 momentissa tarkoitettu kokopäiväisestä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 1.8.216 lähtien enintään 290 euroa kuukaudessa ja pienin perittävä maksu on 27 euroa. Tällä hetkellä Mänttä-Vilppulassa peritään kokopäivähoidosta korkein lain sallima enimmäismäärä 283 euroa kuukaudessa, ja pienin perittävä maksu on 26 euroa kuukaudessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 7 a §:n 5 momentissa tarkoitettu ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu on 1.8.2016 lähtien 261 euroa kuukaudessa. Mänttä-Vilppulassa on tällä hetkellä korkein sisaruksesta peritty kokopäivähoidosta maksu 255 euroa kuukaudessa.

Mänttä-Vilppulan hoitomuotovalintoihin lisätään 1.8.2016 osa-aikainen hoito 20h/viikko, josta hoitomaksu on 50% kokopäivämaksusta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee parhaillaan uutta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia. Eduskunta päättää laista vasta myöhemmin keväällä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2016 alkaen. Lakiehdotuksen mukaan kunta voi soveltaa nykyisen lainsäädännön mukaan määräytyviä asiakasmaksuja vuoden 2016 loppuun asti.

Sivistyslautakunnalle valmistellaan uuden lain mukaan määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksut lain hyväksymisen jälkeen, ja esitetään uudet maksut ja maksuperusteet, jotka otetaan käyttöön 1.1.2017.

Mänttä-Vilppulan kaupungin varhaiskasvatuksessa on ajalla 1.8.2016 - 31.12.2016 käytössä indeksikorotetut asiakasmaksut ja nykyiset maksuperusteet.

(Valmistelija varhaiskasvatuksen johtaja Minna Tammesvirta puh. 03 488 8731)

Esittelijän (sivistysjohtaja Peltonen) päätösesitys:

Sivistyslautakunta päättää, että

- varhaiskasvatuksessa ajalla 1.8.2016 - 31.12.2016 on käytössä indeksikorotetut asiakasmaksut ja nykyiset maksuperusteet

- sivistyslautakunnalle valmistellaan uuden lain mukaan määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksut lain hyväksymisen jälkeen. Uusien maksuperusteiden ja maksujen arvellaan tulevan käyttöön 1.1.2017 alkaen.

Päätös:


Edellinen asia | Seuraava asia©