Poistuminen | Toimielimet | Vanhusneuvosto | Pöytäkirja 09.09.2015

Vanhusneuvosto
Kokous 09.09.2015 / Pykälä 13Vanhusneuvosto
§ 13
09.09.2015

VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

VANHNEU § 13

Käsitellään vanhusneuvoston oma talousarvio ja keskustellaan mahdollisista esityksistä kaupungin talousarvioon eri hallintokuntien osalta.

Päätös:

Päätettiin

-että sihteeri valmistelee vanhusneuvoston oman vuoden 2016 talousarvion vuoden 2015 tason mukaisesti

-esittää edelleen aiemman 11.6.2014 tehdyn päätöksen mukaisesti tekniselle toimelle levähdyspenkkien hankkimista kävelyteiden varsille

 

©