Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.12.2015


 Pykälä   Otsikko
  293 SPR MÄNTTÄ-VILPPULAN VASTAANOTTOKESKUKSEN ESITYS ALAIKÄISENÄ YKSINTULLEIDEN TURVAPAIKANHAKIJOIDEN TUKIASUMISYKSIKÖN PERUSTAMISTA
  294 TONTTIJAON MUKAISEN TONTIN 508-8-801-8 MYYMINEN YRKE KIINTEISTÖT OY:LLE
  295 MÄÄRÄALAN OSTAMINEN KIINTEISTÖSTÄ TAKAMAA, 508-405-2-549
  296 TONTIN 508-1-121-9 MYYMINEN LIIKUNTA- JA HYVINVOINTIKESKUS LIIKE OY:LLE
  297 KAUPUNGIN OMISTAMIEN KIINTEISTÖJEN JA RAKENNUSTEN MYYNTI 9.7.2015
  298 ERÄIDEN KAUPUNGIN OMISTAMIEN ASUNTO-OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN APPORTTINA KOSKELANTALOT OY:LLE
  299 OSAKEHUONEISTON MYYNTI, PAANAPOLKU 12 B 4, VILPPULA
  300 TÄYTTÖLUPIA RUOKAPALVELUIHIN
  301 TÄYTTÖLUPA TILAPALVELUIHIN
  302 TÄYTTÖLUPA, PALKKAKIRJANPITÄJÄ
  303 MÄÄRÄAIKAINEN TÄYTTÖLUPA TILAPALVELUILLE/PUISTOTYÖT
  304 NIMIKEMUUTOS RUOKAPALVELUISSA
  305 TIETOHALLINTOPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKA, PALKKARAKENTEEN MUUTOS
  306 TALOUSARVION 2015 MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET
  307 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018
  308 SUOSITUS VAPAAEHTOISTEN PALKATTOMIEN VAPAIDEN PITÄMISEKSI VUONNA 2016
  309 LEADER-RYHMÄ POKO RY:N PUOLTAMIEN HANKKEIDEN VÄLIAIKAINEN RAHOITTAMINEN
  310 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA (TYP), YLÄ-PIRKANMAA
  311 MAKSULLISEN LOMITTAJA-AVUN TUNTIHINNAN SUBVENTOINTI VUONNA 2016
  312 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN OHJE
  313 UUDEN PÄIVÄKODIN SUUNNITTELUVAIHEEN RAKENNUTTAMINEN
  314 KONSERNIHALLINNON TIEDOKSIANTO
  315 LUOTTAMUSMIESILMOITUS, TEKNIIKKA JA TERVEYS KTN MÄNTTÄ-VILPPULA RY/JUKO
  316 LUOTTAMUSMIESILMOITUS, JHL:N PÄÄLUOTTAMUSMIES
  317 KAUPUNGINJOHTAJAN VUOSILOMA 2015
  318 SUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUKSEN JA KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUSPÄIVIKSI KEVÄTKAUDELLE 2016
  319 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
  320 ILMOITUSASIAT

 Osallistuja  Tehtävä
  Tukia Timophj.
  Anttila MiraI vpj.
  Mäkinen AlliII. vpj.
  Ala-Herttuala Marikajäsen
  Haapoja Janijäsen
  Helander Annelijäsen
  Kivilahti Mikkojäsen
  Siltanen Lassejäsen
  Anttila Marttivarajäsen
 
  Pirttilahti Artovaltuuston pj.
  Jatkola Ilkkavaltuuston I vpj.
  Paananen Penttivaltuuston II vpj.
  Sirviö Esakj, esittelijä
  Auvinen Markustalousjohtaja
  Rauhala Saarahallintojohtaja,pöytäk.pitäjä
  Minni Mervimaahanmuuttokoordinaattori


©