Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 26.10.2015


 Pykälä   Otsikko
  262 KAUPUNGIN MÄÄRÄYSVALLASSA OLEVIEN KONSERNIYHTIÖIDEN KUULEMINEN
  263 ERON MYÖNTÄMINEN ANSSI VAROSELLE SIVISTYSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA
  264 JUSSILAN RANTA-ASEMAKAAVA, KIINTEISTÖ 508-405-4-74
  265 LAUSUNTO POIKKEAMISHAKEMUKSEEN, KIINTEISTÖ 508-416-18-79
  266 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA JA KEVENNETTYJEN KAAVAMÄÄRÄYSTEN KOKEILUSTA ANNETUIN LAIN 3 §:N KUMOAMISESTA
  267 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
  268 KUNTAYHTYMIEN JA YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN PÖYTÄKIRJAT
  269 ILMOITUSASIAT

 Osallistuja  Tehtävä
  Tukia Timophj.
  Anttila MiraI vpj.
  Mäkinen AlliII. vpj.
  Ala-Herttuala Marikajäsen
  Helander Annelijäsen
  Kivilahti Mikkojäsen
  Lindroos Kaijäsen
  Siltanen Lassejäsen
  Hakala Hennavj
 
  Paananen Penttivaltuuston II vpj.
  Sirviö Esakj, esittelijä
  Auvinen Markustalousjohtaja
  Kallio EijaKoskelantalot Oy, tj
  Karstinen TimoMäntän Lämpövesi Oy, tj
  Korhonen IsmoMW-Kehitys Oy ja Yrke, tj


©