Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.09.2015


 Pykälä   Otsikko
  221 OPETTAJIEN TEHTÄVÄKOHTAISET PALKAT 1.8.2015 LUKIEN
  222 ERON MYÖNTÄMINEN EERO HIRSIMÄELLE TEKNISEN LAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ JA VARAJÄSENEN VALINTA
  223 YHTEISPALVELUPISTEEN PERUSTAMINEN PIRKANMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON KANSSA
  224 TAIDEHANKINTATOIMIKUNNAN ESITYS MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOT 2015 -NÄYTTELYSTÄ HANKITTAVISTA TEOKSISTA
  225 OHJAUSRYHMÄN NIMEÄMINEN / MÄNTÄN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN
  226 ERIKOISSAIRAANHOIDON VUODEN 2016 PALVELUSOPIMUSNEUVOTTELUT PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KANSSA
  227 Ei julkinen
  228 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT
  229 KUNTAYHTYMIEN JA YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN PÖYTÄKIRJAT
  230 ILMOITUSASIAT

 Osallistuja  Tehtävä
  Tukia Timophj.
  Anttila MiraI vpj.
  Mäkinen AlliII. vpj.
  Ala-Herttuala Marikajäsen
  Helander Annelijäsen
  Kivilahti Mikkojäsen
  Siltanen Lassejäsen
  Jatkola Ilkkavarajäsen
  Hakala Hennavarajäsen
 
  Pirttilahti Artovaltuuston pj.
  Paananen Penttivaltuuston II vpj.
  Sirviö Esakj, esittelijä
  Rauhala Saarahallintojohtaja,pöytök.pitäjä


©