Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 17.11.2015

Tekninen lautakunta
Kokous 17.11.2015 / Pykälä 126Tekninen lautakunta
§ 126
17.11.2015

FUN FOREST OY:N MAANVUOKRASOPIMUKSEN PURKAMINEN

TEKLTK § 126

LIITE 12: Maanvuokrasopimus

LIITE 13: Ote ajantasa-asemakaavakartasta

Mäntän kaupungin teknisen lautakunnan 14.9.2004 § 128 päätöksen perusteella kaupunki on vuokrannut Fun Forest Oy:lle Mäntän Myllyrannan Keskisenlahden alueelta 5600 m² suuruisen määräalan rantasaunan rakentamista varten. Maanvuokrasopimuksen mukainen vuokrakausi on 1.7.2005-30.6.2045 (40 v). Alueella on voimassa Keskisenlahden asemakaavamuutos (2006), jossa kyseinen alue on osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RM-1). 16.6.2005 allekirjoitettu maanvuokrasopimus on esitetty liitteenä. Liitteenä myös ote ajantasa-asemakaavakartasta ko. alueesta.

Maanvuokrasopimuksen kohdan 2.2 ehdon mukaan vuokralainen sitoutuu rakentamaan hyväksyttyjen piirustusten mukaiset uudisrakennukset kolmen vuoden kuluessa vuokra-ajan alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennusvalvontaviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen edellyttämän hyväksyttävän loppukatselmuksen. Vuokranantaja voi hakemuksesta pidentää rakennusaikaa. Rantasaunaa ei ole rakennettu eikä rakennusajan pidentämistä ole haettu.

Mäntän kaupunki on ostanut aikanaan kyseisen ranta-alueen sekä vesialuetta, yhteensä 3,1 ha, parantaakseen kaupungin matkailua palvelevien alueiden tarjontaa. Osa alueesta vuokrattiin Fun Forest Oy:lle, jonka oli tarkoitus rakentaa matkailupalvelutoimintoihin käytettäviä rakennuksia. Kuten edellä on todettu, rakentamisvelvoitetta ei ole täytetty ja alueen käyttö kaavan mukaisesti on toteutumatta.

Vuokralaisella on maksamatta 15.9.2015 erääntynyt maanvuokralasku , josta on lähtenyt 5.10.2015 muistutuslasku. Lasku on edelleen maksamatta 6.11.2015. Maksuhäiriöitä on ollut aiemminkin. Todetaan myös, että vuokraoikeutta ei ole kirjattu.

Edellä mainituista syistä esitetään, että kaupunki purkaa maanvuokrasopimuksen maanvuokralain § 21.1 perusteella: maksuvelvollisuuden laiminlyönti.

(Valmistelija maankäyttöinsinööri Kirsti Eskelinen, puh. 03-488 8567)

Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:

Tekninen lautakunta päättää


Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©