Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 17.11.2015

Tekninen lautakunta
Kokous 17.11.2015 / Pykälä 121Tekninen lautakunta
§ 121
17.11.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015

TEKLTK § 121

LIITE 4: Teknisen toimen osavuosikatsaus 01.01. - 30.09.2015

OHEISMATERIAALI: Toteutumavertailu 01.01. - 30.09.2015

Talousarvion yleisperustelujen mukaan lautakunnan tulee antaa osavuosikatsaus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä määrärahojen toteutumisesta neljännesvuosittain 31.03., 30.06., 30.09. sekä 31.12. (tilinpäätös) tilanteesta.

Liitteenä on 9 kk:n osavuosikatsaus sekä oheismateriaalina on esitetty talouden toteutumaraportti kustannuspaikkatasolla.

Ulkoisten ja sisäisten menojen toteutuma teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osalta on 72,2 % ja tulojen 73,4 %.

Pelkästään ulkoisten menojen osalta toteutuma teknisen lautakunnan alaisten toimintojen osalta on 72,0 % ja tulojen 69,6 %.

Tasaisen laskennallisen menojen ja tulojen toteutumaprosentti tässä vaiheessa on 75,0 %.

(Valmistelija tekninen johtaja Hannu Kemppainen, puh. 03-488 8345)

Esittelijän (tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:

Tekninen lautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi, sekä esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle/ -valtuustolle.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©