Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 17.11.2015

Tekninen lautakunta
Kokous 17.11.2015 / Pykälä 120Tekninen lautakunta
§ 120
17.11.2015

TALOUSARVION 2016 INVESTOINTIOHJELMA

TEKLTK § 120

LIITE 2: Investointiohjelma 2016, 10.11.2015

LIITE 3: Investointiohjelma 2016 tekstiosa, 10.11.2015

LIITE 2B: 17.11.2015 muutettu investointiohjelma 2016

LIITE 3B: 17.11.2015 muutettu investointiohjelman 2016 tekstiosa

Tekninen lautakunta on päättänyt 13.10.2015 § 107 esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi investointiohjelman 2016. Kaupunginhallitus on käsitellyt investointiohjelmaa 12.10.2015 ja päättänyt, että "investointisuunnitelma tarkistetaan vastaamaan talouden realiteettia". Investointiohjelmaa on käsitelty johtoryhmän kokouksessa 6.11.2015. Käsittelyn ja saatujen kustannusarvioiden perusteella ohjelmaa on muutettu. Tarkennuksia on tullut mm. Parkkivuoren urheilukentän juoksuradan perusparannuksen ja Seppälän puistotien kustannusarvioihin.

Liitteenä on 10.11.2015 päivätty investointiohjelma 2016 ja sen tekstiosa. Investointiohjelmaa tullaan käsittelemään jatkossa 16.11.2015 järjestettävässä talousarvioseminaarissa.

(Valmistelija vs. tekninen johtaja Hannu Kemppainen, puh. 03-488 8345)

Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:

Tekninen lautakunta päättää esittää liitteenä olevan investointiohjelman ja sen tekstiosan kaupunginhallitukselle.

Päätös: Tekninen lautakunta teki kokouksessa muutokset investointiohjelmaan.


Hyväksyttiin liitteenä 2 B oleva muutettu investointiohjelma sekä sen mu-

kaisesti korjattu investointiohjelman tekstiosa, liite 3 B ja päätettiin esittää

ne kaupunginhallitukselle.

©