Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 17.11.2015

Tekninen lautakunta
Kokous 17.11.2015 / Pykälä 119Tekninen lautakunta
§ 119
17.11.2015

TALOUSARVION 2016 TEKSTIOSA, KÄYTTÖTALOUS

TEKLTK § 119

LIITE 1: Talousarvion 2016 tekstiosa, tekniset palvelut

Tekninen lautakunta hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2016 kokouksessaan 27.10.2015 § 113. Talousarvioteksti laadittiin nyt erikseen, koska osa siihen tarvittavista tiedoista ei ollut vielä saatavissa. Talousarvioteksti on liitteenä.

(Valmistelija vs. tekninen johtaja Hannu Kemppainen, puh. 03-488 8345)

Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liitteen 1 mukaisen talousarvioehdotuksen tekstiosan vuodelle 2016.

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©