Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 17.11.2015

Tekninen lautakunta
Kokous 17.11.2015 / Pykälä 131Tekninen lautakunta
§ 131
17.11.2015

UUDEN PÄIVÄKODIN SUUNNITTELUVAIHEEN RAKENNUTTAMINEN

TEKLTK § 131

Uuden päiväkodin rakentaminen on suunnitteluvaiheessa. Rakennuspäällikkö, joka on aikaisemmin hoitanut rakennuttamisen, on jäänyt eläkkeelle keväällä 2015. Tästä eteenpäin rakennuttamista on johtanut ensin tekninen johtaja ja 25.8.2015 lähtien vs. tekninen johtaja. Suunnittelu on edennyt elokuussa luonnosvaiheeseen L2. Vs. tekninen johtaja on keskeyttänyt suunnittelutyön syyskuussa toistaiseksi, kunnes hankesuunnitelma on laadittu ja hankkeen reunaehdot on määritetty nykytilannetta tarkemmin. Hankesuunnitelmassa määritetään raamit ja pääperiaatteet rakennuksen ominaisuuksista, mm. käyttöikä, tilat, rakenteet ja talotekniikan ratkaisut. Hankesuunnitelmaa ei ole tehty.

Tekniset palvelut -yksikössä ei ole tällä hetkellä henkilöresurssia, joka osaa tai ehtii hoitaa päiväkodin rakennuttamisen. Jotta rakennushanke saadaan etenemään siinä aikataulussa, että päiväkoti olisi valmis elokuussa 2017, rakennuttaminen on hoidettava ostopalveluna. Suunnitteluvaiheen rakennuttamisen kustannusarvio on alle 10 000 €. Ostopalvelun hankintaa on käsitelty päiväkodin rakentamisen suunnittelutoimikunnassa. Toimikunta on puoltanut em. mainittua menettelytapaa.

(Valmistelija vs. tekninen johtaja Hannu Kemppainen, puh. 03-488 8345)

Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:

Tekninen lautakunta päättää

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

©