Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 17.11.2015

Tekninen lautakunta
Kokous 17.11.2015 / Pykälä 130Tekninen lautakunta
§ 130
17.11.2015

ILMOITUSASIAT

TEKLTK § 130

OHEISMATERIAALI 1: Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 1.10. - 19.10.2015

OHEISMATERIAALI 2: Alueellisen jätehuoltojaoston pöytäkirja 5.11.2015

OHEISMATERIAALI 3: Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n

vuosiyhteenveto Likasensuon suljetun kaatopaikan kuormitus- ja vesistötarkkailusta vv. 2013 ja 2014

OHEISMATERIAALI 4: Mänttä-Vilppulan kaupungin valitus jätehuoltojaoston päätöksestä koskien sako- ja umpikaivolietteen kuljetusta Mänttä-Vilppulan kaupungissa

OHEISMATERIAALI 5: Keurusselän ympäristönsuojelujaoston pöytäkirja 4.11.2015

OHEISMATERIAALI 6: Liikuntapoliittisen neuvottelukunnan pöytäkirja 17.9.2015

 

1. Tulosalueiden vastuuhenkilöiden sekä teknisen johtajan päätöspöytäkirjat ajalta 20.10. - 9.11.2015 ovat nähtävillä kokouksessa. Päätösluettelo on oheismateriaalina 1.

2. Alueellisen jätehuoltojaoston pöytäkirja 5.11.2015, oheismateriaali 2.

3. Yhteenveto Likasensuon kaatopaikan kuormitus- ja vesistötarkkailusta vv. 2013 ja 2014, oheismateriaali 3.

4. Mänttä-Vilppulan kaupunki on lähettänyt 2.11.2015 valituksen Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Tampereen yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston päätöksestä 30.9.2015 § 50; Mänttä-Vilppulan kaupungin hakemus sako- ja umpikaivolietteen kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen jatkamiseksi 1.1.2017 alkaen.

5. Keurusselän ympäristönsuojelujaoston pöytäkirja 4.11.2015 on oheismateriaalina 5

6. Liikuntapoliittisen neuvottelukunnan pöytäkirja 17.9.2015 on oheismateriaalina 6.

(Valmistelija vs. tekninen johtaja Hannu Kemppainen, puh. 03-488 8345)

Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

©