Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 17.11.2015

Tekninen lautakunta
Kokous 17.11.2015 / Pykälä 128Tekninen lautakunta
§ 128
17.11.2015

SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN SASSIN LENTOKENTTÄALUEEN KÄYTÖSTÄ FUN FOREST OY:N KANSSA

TEKLTK § 128

Mäntän kaupunki ja Fun Forest Oy on allekirjoittanut 22.12.2004 sopimuksen Sassin lentokenttäalueen osittaisesta käyttöoikeudesta. Sopimuskausi on 1.11.2004 - 31.12.2005, jonka jälkeen sopimus on jatkunut aina vuoden kerrallaan molemminpuolisin 6 kk irtisanomisajoin.

Kaupungin tekemä sopimus on perustunut M-real Oyj:n (nyk. Metsä Board Oy) ja Mäntän kaupungin vuonna 2004 tekemään sopimukseen, jolla lentokenttäalue luovutettiin kaupungin käyttöön. Sopimus on irtisanottu 30.4.2010 ja ilmoitettu päättyväksi 31.12.2011.

Edellä todetun perusteella myös kaupungin ja Fun Forest Oy:n kanssa tehty sopimus alueen käytöstä on päättynyt samaan 31.12.2011.

(Valmistelija maankäyttöinsinööri Kirsti Eskelinen, puh. 03-488 8567)

Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:

Tekninen lautakunta

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

©