Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 17.11.2015

Tekninen lautakunta
Kokous 17.11.2015 / Pykälä 127Tekninen lautakunta
§ 127
17.11.2015

KEURUSSELÄN PURSISEURA RY:N MAANVUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

TEKLTK § 127

LIITE 14: Keurusselän Pursiseura ry:n maanvuokrasopimus

Mänttä-Vilppulan kaupungille siirtyi Sassin alueesta 8.4.2015 tehdyn maakaupan yhteydessä joitakin maanvuokrasopimuksia. Yksi niistä on 30.5.2007 allekirjoitettu sopimus, jolla Keurusselän Pursiseura ry:lle on vuokrattu Sassin ranta-alueelta noin 5600 m² suuruinen alue veneilyä palvelevaa toimintaa varten. Sopimuksen mukainen vuokra-aika on 10 vuotta alkaen 1.1.2007 ja päättyen 31.12.2016. Tämän jälkeen sopimus jatkuisi viisi (5) vuotta kerrallaan, ellei sitä irtisanota yhtä (1) vuotta ennen kyseisen sopimuskauden päättymistä.

Sopimus on katsottu aiheelliseksi irtisanoa siten, että se päättyy vuoden 2016 lopussa kuten sopimuksen ehtoihin on kirjattu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Keurusselän Pursiseura ry:n veneilyä palveleva toiminta alueella halutaan lopettaa. Sopimus on tarkoitus uusia ja päivittää kaupungin sopimusehtojen mukaiseksi. Uusi sopimuskausi alkaisi vuoden 2017 alusta lukien, jolloin alueen vuokraus jatkuisi katkeamattomana. Pursiseura ry:n edustajaa on informoitu asiasta ja hänen kanssaan on neuvoteltu uuden sopimuksen tekemisestä. Uusi sopimus on tarkoitus laatia vuoden 2016 aikana ja hyväksyttää teknisessä lautakunnassa.

(Valmistelija maankäyttöinsinööri Kirsti Eskelinen, puh. 03-488 8567)

Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:

Tekninen lautakunta päättää

Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©