Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 17.11.2015

Tekninen lautakunta
Kokous 17.11.2015 / Pykälä 118


Edellinen asia | Seuraava asia

Tekninen lautakunta
§ 118
17.11.2015

LIIKUNTAPAIKKOJEN HOITAJIEN REKRYTOINTI

TEKLTK § 118

Liikuntapaikkojen hoitajan toimelle haettiin täyttölupaa. Kaupunginhallitus totesi päätöksessään (22.6.15/ § 164), että

"ennenkuin liikuntapaikkahenkilöstön täyttöluvista päätetään, teknisen toimen on laadittava henkilöstösuunnitelma, joka koskee liikuntapaikkojen, puistojen ym. yleisten alueiden ja kiinteistöjen hoitoa. Suunnitelmassa tulee huomioida palvelualueiden välinen henkilöstön yhteiskäyttö. Suunnitelman tulee sisältää myös jäähallin palveluhankintasopimuksen ja mahdollisen hiihtolatujen viikonloppuhoidon edellyttämä henkilöstö. ensin on syytä selvittää työntekijöiden mahdollinen yhteiskäyttö eri toimialojen kesken."

Tekninen johtaja (Viitanen) nimesi 26.6.15 työryhmän selvittämään henkilöstötarpeen.

Työryhmän laatimassa henkilöstösuunnitelmassa todetaan, että liikuntapaikkojen hoitajien tarvittava määrä on seitsemän työntekijää. Tähän määrään päästään, kun eläköityneen lph:n paikalla määräaikaisella sopimuksella oleva vakinaistetaan. Jäähallilla on ollut kaksi kpl seitsemän (7 kk:n) määräaikaista työntekijää, jotka muutetaan vakinaisiksi. Muutos v. 2015 budjettiin on siis 10 kk:n palkkamenojen lisäys. Tämä on huomioitu nyt laaditussa talousarvioesityksessä vuodelle 2016.

Käytännössä liikuntapalvelut esittävät seuraavalla tavalla liikuntapaikkojen hoitajien tehtävien täytöt:

  1. Eläköitymisen vuoksi vapautunut liikuntapaikkojen hoitajan toimi täytetään 1.1.2016 alkaen. Tehtävään vakinaistetaan suoraan Antti Ruopsa, joka on työskennellyt ensin uimavalvojana v. 2010 alkaen ja sitten 1.1.2013 alkaen oppisopimuksella liikuntapaikkojen hoitajana (valmistui keväällä 2014) ja tämän jälkeen määräaikaisilla työsuhteilla liikuntapaikkojen hoitajana.

  2. Yksi liikuntapaikkojen hoitajan tehtävä täytetään 1.1.2016 alkaen oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuspaikka liikuntapaikkojen hoitajaksi on alustavasti varattu Vierumäen urheiluopistolta v. 2016 alusta. Oppisopimuskoulutuksella koulutettava henkilö vakinaistetaan 1.1.2017 alkaen liikuntapaikkojen hoitajaksi.

  3. Yksi liikuntapaikkojen hoitajan toimi täytetään määräajaksi 1.1.2016 – 31.12.2016. Tämän lph-paikka täytetään 1.1.2017 alkaen oppisopimuksella (koulutuspaikka on alustavasti varattuna Vierumäen urheiluopistolta). Oppisopimuskoulutuksen jälkeen henkilö vakinaistetaan 1.1.2018 alkaen.

Tällä järjestelyllä turvataan se, että liikuntapaikkojen hoidossa on ammatillisen alan koulutuksen saaneet henkilöt. Oppisopimukset on syytä ketjuttaa kahdelle vuodelle. Tämä tehdään käytännön syistä, koska oppisopimuskoulutukseen kuuluu 10 kpl viikon mittaista ns. lähijaksoa, jotka koulutettavat ovat urheiluopistolla. Kahden työntekijän puuttuminen yhtä aikaa on normaalitehtävien hoidon kannalta kestämätöntä. Oppisopimuskoulutukseen saadaan tuki oppisopimuskeskukselta. Luonnollisesti kaupungin kuluihin tulee koulutuksen maksaminen. Kohdassa 3. olevaan lph-koulutukseen on mahdollista, henkilöstä riippuen, saada myös ns. työvoimapoliittisia tukia (lähteet: Peräinen ja Palomäki).

(Valmistelija liikuntasihteeri Jari Ahvenjärvi, puh. 03-488 8639)

Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) päätösesitys:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle liikuntapaikkojen hoitajien rekrytoinnin toteuttamista esittelytekstin mukaisesti.

Esittelijän (vs. tekninen johtaja Kemppainen) kokouksessa tekemä päätösesitys:

Tekninen lautakunta päättää, että

Päätös: Esittelijän kokouksessa tekemä päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia©