Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 27.10.2015


 Pykälä   Otsikko
  113 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2016, KÄYTTÖTALOUS
  114 RAKENNUSVALVONTATAKSAN KOROTUS 1.1.2016
  115 TALOUSARVION TOTEUTUMA AJALTA 1.1. - 30.9.2015
  116 ILMOITUSASIAT

 Osallistuja  Tehtävä
  Rauhalammi Timopj.
  Järvinen Marruvpj.
  Juvonen Adajäsen
  Kouvonen Samijäsen
  Nieminen Kallejäsen
  Pirttilahti Teajäsen
  Peltola Niinajäsen
  Pohja Paavojäsen
  Salmi Kalevijäsen
  Korhonen Riinavarajäsen
  Kemppainen Hannuesittelijä, vs. tekn. joht.
 
  Soini Tuulapöytäkirjanpitäjä
  Tukia Timokh:n pj.
  Lindroos Kaikh:n edustaja
  Auvinen Markustalousjohtaja


©