Poistuminen | Toimielimet | Sivistyslautakunta | Pöytäkirja 09.06.2015

Sivistyslautakunta
Kokous 09.06.2015 / Pykälä 35


Edellinen asia | Seuraava asia

Sivistyslautakunta
§ 35
09.06.2015

TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT

SIVLTK § 35

LIITE 2: Viranhaltijoiden päätösluettelot toukokuulta 2015

OHEISMATERIAALI: Talouden toteutumaraportti tammi-toukokuulta 2015

Opetushallituksen päätös 4.5.2015 137/514/2015 Vieraskielisten oppilaiden / opiskelijoiden opetukseen myönnettävä täydentävä valtionavustus vuonna 2014. Mänttä-vilppulalle myönnetty 20 898 euroa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt liikuntapaikkojen rakentamisavustukset vuodelle 2015. Mänttä-Vilppulan kaupunki on saanut 56 000 euroa Vilppulankosken lähiliikuntapaikan rakentamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 28.5.2015 OKM/37/592/2015: Esiopetuksesta velvoittava 1.8. alkaen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustusta erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen Mänttä-Vilppulalle 16 200 euroa (omarahoitusosuus 16 200 €) ja vaaativaan erityisopetukseen liittyvän opetushenkilöstön ja koulunkäyntiavustajien koulutukseen osallistumisen kattamiseen 6200 euroa (omarahoitus 1260 €).

Esittelijän (sivistysjohtaja Peltonen) päätösesitys:

Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.


Edellinen asia | Seuraava asia©