Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.06.2015


 Pykälä   Otsikko
  161 SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN
  162 TEKNISEN HENKILÖSTÖN PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN KÄYTTÄMINEN 1.7.2015 LUKIEN
  163 KIERTÄVÄN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJAN TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKA
  164 LIIKUNTAPAIKKOJEN HOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA
  165 TÄYTTÖLUPA VARHAISKASVATUKSEEN SIVISTYSTOIMESSA, LASTENTARHANOPETTAJA 50 %
  166 YKSILÖVALMENTAJAN JA ETSIVÄN NUORISOTYÖNTEKIJÄN TOIMIEN PERUSTAMINEN JA TÄYTTÖLUVAT
  167 KEHITYSVAMMAISTEN HENKILÖIDEN KAARIKADUN ASUMISYKSIKÖN PALVELUTUOTANTOSOPIMUS
  168 ERO VALTUUTETUN TOIMESTA / RIITTA TUOMINEN
  169 KAUPUNGINVALTUUSTON 1. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA
  170 KUNTARAKENNESELVITYKSEN JATKOTOIMENPITEET
  171 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2015
  172 LISÄMÄÄRÄRAHA HEINÄMÄENTIEN TASORISTEYKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYILLE
  173 KOSKELANTALOT OY:N KONSERNILAINAN MUUTTAMINEN VAPAAN SIJOITETUN OMAN PÄÄOMAN RAHASTOKSI
  174 KAUPUNGIN ASUNTO-OSAKEHUONEISTOJEN LUOVUTTAMINEN KOSKELANTALOT OY:LLE
  175 MÄNTÄN JÄÄAREENAN ESITYS ENERGIANMYYNNISTÄ UIMAHALLILLE
  176 MÄNTÄN JÄÄAREENA OY:N LAINA KAUPUNGILTA
  177 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAT 3/2015 JA 4/2015
  178 ILMOITUSASIAT
  179 HALLINTOPALVELUIDEN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 12.5.-11.6.2015
  180 KUNTAYHTYMIEN JA MUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEIDEN PÖYTÄKIRJAT
  181 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT

 Osallistuja  Tehtävä
  Tukia Timophj.
  Anttila MiraI vpj.
  Mäkinen AlliII. vpj.
  Ala-Herttuala Marikajäsen
  Haapoja Janijäsen
  Helander Annelijäsen
  Lindroos Kaijäsen
  Siltanen Lassejäsen
  Lauronen Erkkivarajäsen
 
  Paananen Penttivaltuuston II vpj.
  Sirviö Esakj, esittelijä
  Rauhala Saarahallintojoht./pk.pitäjä
  Auvinen Markustalousjohtaja
  Nikmo Ilkkakaupunginlakimies
  Krakau Tarjaasiantuntija,PTCServices Oy
  Virkamäki Markkutoiminnanjohtaja,KVPS
  Kallio Eijatj, Koskelantalot Oy


©