Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 18.05.2015

Kaupunginhallitus
Kokous 18.05.2015 / Pykälä 130Kaupunginhallitus
§ 130
18.05.2015

MÄÄRÄAIKAISET TÄYTTÖLUVAT TILAPALVELUIHIN

KH § 130

Tekninen isännöitsijä on pyytänyt määräaikaisia täyttölupia seuraavasti:

Puistotöiden kausiluonteisuuden vuoksi täyttöluvat on syytä myöntää. Kolhon alueella on vain yksi työntekijä kaupungin kiinteistöillä, joten täyttölupa myös siihen on tarpeellinen.

(Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heikki Kivinen puh. 03-488 8700).

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©