Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 18.05.2015

Kaupunginhallitus
Kokous 18.05.2015 / Pykälä 129Kaupunginhallitus
§ 129
18.05.2015

ERON MYÖNTÄMINEN RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ ARI VAHVASELLE

410//2015

KH § 129

Rakennuspäällikkö Ari Vahvanen on pyytänyt kaupunginhallitukselle osoitetulla ja 13.4.2015 päivätyllä kirjeellä eroa vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennuspäällikön virasta siten, että viimeinen virantoimituspäivä on 30.9.2015.

Hallintosäännön 39 §:n mukaan palvelusuhteen päättymisestä päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan virkaan ja työntekijän työsuhteeseen. Hallintosäännön 29 1§:n mukaan kaupunginhallitus ottaa rakennuspäällikön.

(Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heikki Kivinen puh. 03-488 8700).

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©