Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 18.05.2015

Kaupunginhallitus
Kokous 18.05.2015 / Pykälä 128
Kaupunginhallitus
§ 128
18.05.2015

SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / VÄLIAIKAINEN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA VUONNA 2015 KHO:N PÄÄTÖKSEN 27.4.2015 JÄLKEEN

KH § 128

LIITE 4: Väliaikainen sopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta 2015

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 30.3.2015 § 85 väliaikaisen sopimuksen vuoden 2015 sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluiden tuottamisesta. Väliaikainen sopimus tarvittiin, koska kaupungin tekemän valituksen markkinaoikeuden päätöksestä 9.6.2014 (375/14) käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kesken. Päätöksessä on todettu, että sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes hankintapäätöksestä on saatu lainvoimainen ratkaisu ja varsinainen palveluntuotantosopimus on allekirjoitettu.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 27.4.2015 antamallaan päätöksellä T 1078 Mänttä-Vilppulan kaupungin ja Pihlajalinna Oy:n valitukset markkinaoikeuden 7.6.2014 päätöksestä 375/14- Päätöksessään KHO velvoitti kaupunkia noudattamaan markkinaoikeuden 7.6.2014 antamaa päätöstä 375/14, jolla kumottiin Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston 16.12.2013 (§ 81) tekemä hankintapäätös.

Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus käsitteli sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluhankinta-asiaa kokouksessaan 11.5.2015 (§ 122). Kokouksessaan kaupunginhallitus päätti keskeyttää sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotannon hankinnan. Kaupunki arvioi, ettei sillä muuttuneiden olosuhteiden johdosta ole enää edellytyksiä toteuttaa hankintaa vuonna 2013 toteutetun kilpailutuksen perusteella, vaan palveluiden järjestäminen on suunniteltava kokonaan uudelleen. Perusteet päätökselle käyvät ilmi kyseisestä kaupunginhallituksen päätöksestä.

Tämän tilanteen vuoksi on välttämätöntä, että palvelun tuottamista jatketaan uuden väliaikaisen sopimuksen perusteella. Väliaikainen sopimus voi olla voimassa siihen saakka, kunnes uusi palvelutuotantojärjestelmä on käytössä, mutta kuitenkin enintään vuoden 2015 loppuun saakka.

(Valmistelija kaupunginjohtaja Esa Sirviö, puh. 03-488 8200)

 

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouksesta poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Henna Hakala, Anneli Helander, Mikko Kivilahti, Lasse Siltanen ja Hilkka Ylä-Pynnönen.

©