Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 18.05.2015

Kaupunginhallitus
Kokous 18.05.2015 / Pykälä 124Kaupunginhallitus
§ 124
18.05.2015

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSPÄÄOMAN KOROTTAMINEN

KH § 124

Sastamalan koulutuskuntayhtymä (Sasky) järjestää Mänttä-Vilppulan toimipisteessä lentokoneasentajan tutkintoon johtavaa koulutusta. Tällä hetkellä koulutustilat sijaitsevat Metsä Groupilta vuokratuissa tiloissa Metsä Tissuen tehdasalueella. Nykyisen koulutustilan vuokrasopimus päättyy elokuussa 2016 ja Metsä Group on ilmoittanut, että vuokrasopimusta ei ole enää tämän jälkeen mahdollista jatkaa. Näin ollen koulutuksen jatkumisen varmistamiseksi on sille löydettävä uudet tilat Mänttä-Vilppulasta.

Mänttä-Vilppulan kaupunki osti keväällä Metsä Boardilta 56 ha:n maa-alueen, joka sijaitsee osittain Sassin niemessä, jossa on aikoinaan ollut lentokenttä ja lentopaikka. Kyseisen maa-alueen kauppaneuvottelujen aikana on useiden toimijoiden kanssa pohdittu alueen mahdollista käyttöä sekä alueen potentiaalia. Tässä yhteydessä on noussut esille ajatus, että lentokoneasentajakoulutuksen opetustilat voisivat sijaita tällä alueella.

Mänttä-Vilppulan kaupunki ja Sasky ovat yhdessä neuvotelleet mahdollisesta sijoittaa uudet opetustilat lähelle tätä Sassin lentokenttää, joka sijaitsee noin 2 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Kaupunki on parasta aikaa teettämässä alueelle yleissuunnitelmaa. Koska ostettu alue on osin kaavoittamaton, on yleissuunnitelman tekeminen tässä vaiheessa välttämätöntä, jotta sen pohjalta koulutustilaratkaisu voidaan toteuttaa suunnittelutarveratkaisulla ennen koko alueen kaavoittamista. Opetustilojen tulisi olla valmiina kesällä 2016, koska ilmailuviranomaisten on hyväksytettävä ja auditoitava tilat ennen niiden käyttöönottoa.

Opetustilojen rakennuttamisen ja rakentamisen toteuttamisen suhteen Sasky ja kaupunki ovat neuvotelleet erilaisista mahdollisista vaihtoehdoista. Näissä neuvotteluissa on kaupunki päätynyt konserninäkökulmasta ratkaisuun, jossa rakennushankkeen toteuttaa Sasky ja sen rahoittaa pääosin Mänttä-Vilppulan kaupunki korottamalla koulutuskuntayhtymän peruspääomaa.

Koulutuskuntayhtymän omistajakuntien kunnanjohtajat sekä kuntayhtymän johtavat luottamushenkilöt kokoontuivat 4.5.2015 keskustelemaan kuntien näkökannasta mahdollisen peruspääoman korotukseen. Tässä tilaisuudessa todettiin, että myös kuntayhtymän kokonaisuuden kannalta esillä olevista vaihtoehdoista rationaalisin olisi peruspääomakorotus. Kyseisen kokouksen jälkeen Sastamalan koulutuskuntayhtymä lähetti kaikkien omistajakuntien kuntajohtajille kirjeen, jossa pyydettiin omistajakuntien ilmoitusta siitä, ovatko kunnat halukkaita osallistumaan hankkeen rahoitukseen peruspääomaa korottamalla.

Saskyn nykyinen perussopimus mahdollistaa peruspääoman korottamisen yhtymäkokouksen päätöksellä. Tätä vastaavaa rahoitusmallia kuntayhtymässä on käytetty aiemminkin erilaisissa hankkeissa. Saskyn seuraava yhtymäkokous pidetään 27.5.2015 ja peruspääoman korottaminen on siellä käsiteltävänä.

Suunnitelman mukaan Mänttä-Vilppula korottaa Saskyn peruspääomaa kahdella (2,0) miljoonalla eurolla. Koska Sasky ei ole omassa talousarviossaan varautunut rakennushankkeeseen, on perusteltua ja kaikkien edun mukaista, että Mänttä-Vilppula tekee peruspääomakorotuksen jo vuoden 2015 aikana. Lisäksi on järkevää, että kaupunki tekee peruspääomakorotuksen kokonaisuudessaan yhdellä kertaa, jolloin Sasky voi aloittaa välittömästi omalta osaltaan rakennushankkeen suunnittelun ja toteuttamisen. Peruspääoman korottaminen vaatii lisämääräraha päätöksen Mänttä-Vilppulan kaupungin vuoden 2015 talousarvion investointiosaan. Lisämäärärahasta tehdään erillinen päätös.

Alla olevassa taulukossa näkyy Sastamalan koulutuskuntayhtymän omistajakuntien peruspääomaosuudet ennen ja jälkeen korotuksen sillä ajatuksella, että muut kunnat eivät osallistu korottamiseen.

 

Jäsenkunta
PerusPO 31.12.2014
%
Muutos 2015
PerusPO 31.12.2015
%
Huittinen
842 686,35
3,95%
 
842 686,35
3,61%
Hämeenkyrö
1 570 281,29
7,37%
 
1 570 281,29
6,73%
Ikaalinen
3 492 353,69
16,38%
 
3 492 353,69
14,98%
Juupajoki
222 700,14
1,04%
 
222 700,14
0,96%
Keuruu
662 601,66
3,11%
 
662 601,66
2,84%
Kihniö
395 389,16
1,85%
 
395 389,16
1,70%
Multia
93 479,08
0,44%
 
93 479,08
0,40%
Mänttä-Vilppula
2 133 522,36
10,01%
2 000 000,00
4 133 522,36
17,73%
Nokia
356 045,30
1,67%
 
356 045,30
1,53%
Parkano
1 698 068,66
7,97%
 
1 698 068,66
7,28%
Punkalaiden
382 541,61
1,79%
 
382 541,61
1,64%
Ruovesi
292 809,44
1,37%
 
292 809,44
1,26%
Sastamala
9 176 347,96
43,04%
 
9 176 347,96
39,35%
Kokemäki
 
 
 
 
 
YHTEENSÄ
21 318 826,70
100,00%
 
23 318 826,70
100,00%

 

(Valmistelija kaupunginjohtaja Esa Sirviö, puh. 03-488 8200)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©