Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 18.05.2015

Kaupunginhallitus
Kokous 18.05.2015 / Pykälä 138
Kaupunginhallitus
§ 138
18.05.2015

YLEISAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN 2015

KH § 138

LIITE 8 : Yleisavustukset vuonna 2015

Vuoden 2015 talousarviossa on toiminta- ja kohdeavustusten myöntämistä varten määrärahoja sivistyslautakunnalla, teknisellä lautakunnalla ja kaupunginhallituksella.

Hallintosäännön 19 §:n 2.5. kohdan mukaan toimielimen ratkaisuvallassa on "yleisavustusten myöntäminen käyttösuunnitelmassa varattujen määrärahojen puitteissa sekä tarvittaessa määrärahan jakaminen yleisavustuksiin ja kohdeavustuksiin."

Kaupunginhallitus päättää yleisavustusten myöntämisestä.

Kaupungin yleisavustukset ovat olleet haettavina ajalla 19.2. - 20.3.2015. Hakemuksia saapui yhteensä 37 kpl.

Kaupunginhallitus on päättänyt 16.2.2015 avustusten myöntämisperiaatteista seuraavasti:

Yleisperiaatteet:

Myöntämiskriteerit:

Kaupungin vuoden 2015 talousarviossa yleisavustusten määräraha on 65.400 €.

Hakemusten yhdistelmä ja esitys myönnettävistä avustuksista on esityslistan liitteenä.

(Valmistelija hallintojohtaja Saara Rauhala, 050 3009 599)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©