Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 18.05.2015

Kaupunginhallitus
Kokous 18.05.2015 / Pykälä 136




Kaupunginhallitus
§ 136
18.05.2015

TÄYDENNYS SELVITYKSEEN SAKO- JA UMPIKAIVOJEN JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

KH § 136
LIITE 6: Täydennys selvitykseen sako- ja umpikaivojen jätteenkuljetusjärjestelmästä

OHEISMATERIAALI : Kaupunginhallituksen päätös 15.12.2014, § 397 lausuntoineen, Ote Jätehuoltojaoston pöytäkirjasta

Tampereen kaupungin alueellinen jätehuoltojaosto pyytää täydennystä Mänttä-Vilppulan kaupunginhallituksen tekemän päätöksen (15.12.2014, 397) lausunto-osaan, jossa kaupunki esitti jatkettavaksi nykyistä kiinteistönhaltijan järjestämää jätteenkuljetusta sako- ja umpikaivolietteiden osalta. Lausunto on toimitettava 31.05.2015 mennessä.

Jätehuoltojaosto pyytää selvitystä kaikkiaan yhteentoista eri kysymykseen. Vastaukset on esitetty täydennyspyynnön yhteydessä kunkin kysymyksen jälkeen liitteessä.

Sako- ja umpikaivolietteiden kiinteistökohtaisen kuljetusjärjestelmän jatkaminen tarvitsisi ympäristötoimeen (tai tekniseen toimeen) lisäresurssointia, jotta jätehuoltolain asettamat velvoitteet tulisi täytettyä.

Tekninen johtaja on kokouksessa selvittämässä asiaa.

(Valmistelija tekninen johtaja Erkki Viitanen, puh. 03-488 8345)

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.





©