Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 18.05.2015

Kaupunginhallitus
Kokous 18.05.2015 / Pykälä 135Kaupunginhallitus
§ 135
18.05.2015

HANKEVASTAAVAN TEHTÄVÄKOHTAINEN PALKKA

KH § 135

Palkkaliite: Hankevastaavan palkka

Työllisyyspalveluissa on laadittu Kaupunki viihtyisäksi -hankkeen hankevastaavan tehtävänkuvaus ja hankevastaava on aloittanut uudessa tehtävässä 1.3.2015.

Uuden tehtävänkuvauksen mukainen tehtävän vaativuuden arviointi on suoritettu tva-ryhmässä 15.4.2015.

Tehtäväkohtainen palkka on esitetty palkkaliitteessä.

(Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heikki Kivinen puh. 03-488 8700).

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

©