Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 18.05.2015

Kaupunginhallitus
Kokous 18.05.2015 / Pykälä 134Kaupunginhallitus
§ 134
18.05.2015

TÄYTTÖLUVAN JATKAMINEN VARHAISKASVATUKSESSA

KH § 134

Varhaiskasvatuksessa on Vilppulassa eläköitynyt ryhmäperhepäivähoitaja jo elokuussa 2013. Sen jälkeen ryhmäperhäpäivähoitajan toimea on täytetty määräaikaisilla täyttöluvilla toimikausi kerrallallaan. Tällä hetkellä täyttölupa on ajalle 1.8.2015 - 31.7.2016 (kh30.3.2015 § 82). Perhepäivähoidon ohjaaja Mervi Eerikäinen on pyytänyt, että täyttölupaa voitaisiin jatkaa aina 31.7.2018 saakka, jotta mahdollistuisi mm. oppisopimuksen käyttö. Tälla tavalla voisi mahdollistua pätevän ja motivoituneen työntekijän saanti vuorohoitoon, mikä viimeaikaisten kokemusten perusteella on ollut vaikeaa.

(Valmistelija henkilöstöpäällikkö Heikki Kivinen puh. 03-488 8700).

Esittelijän (kaupunginjohtaja Sirviö) päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää

Päätös:

Kaupunginhallitus päätti siirtää asian käsittelyn.

Marika Ala-Herttuala poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

©